Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ

18
 Ngày 19/01/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công điện số 01 /CĐ-UBND gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh. Nội dung Công điện như sau:
Vũ khí tự chế và vật liệu nổ được thu hồi tại Công an huyện Quảng Ninh

Thực hiện Công điện hỏa tốc số 50/CĐ-TTg ngày 18/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc khắc phục hậu quả vụ cháy hàng chục căn nhà ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa và tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, tỉnh yêu cầu:Giám đốc, thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1926/CĐ-TTg ngày 17/12/2016 về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy; Công điện số 2239/CĐ-TTg ngày 13/12/2016 về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu và Lễ hội xuân 2017; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 17/12/2016 về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017; chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2002/UBND-NC ngày 23/11/2016 về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và Công văn số: 2077/UBND-NC, ngày 01/12/2016 về việc tăng cường thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo. Triển khai đồng bộ các giải pháp, tăng cường lực lượng đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; thực hiện nghiêm quy định về không sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo nổ trái phép, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

(Quang Binh Portal)