Công an huyện Lệ Thủy tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”

119
Đ.c Lê Quang Chiêm – Phó trưởng Công an huyên quán triệt triển khai kế hoạch
Quang cảnh Hội nghị.

Thực hiện kế hoạch số 1901/KH-CAT-PX15, ngày 05/9/2017 của Công an tỉnh Quảng Bình về tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”, Công an huyện đã xây dựng Kế hoạch số 1409/KH-CALT, ngày 11/9/2017 và thành lập Ban Chỉ đạo gồm 09 đồng chí. Sáng ngày 19/9/2017, Công an huyện Lệ Thủy đã tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy- Ban chỉ huy đơn vị, đội trưởng các đội nghiệp vụ có liên quan và trưởng Công an 28 xã, thị trấn trên địa bàn. Đồng chí Trung tá Lê Quang Chiêm- Phó trưởng CA huyện đã phổ biến, quán triệt nội dung kế hoạch cho các đại biểu nắm. Để diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” đạt hiệu quả, có chất lượng, Công an huyện đã báo cáo Thường trực Huyện ủy, UBND huyện về chủ trương xin ý kiến tổ chức diễn đàn để tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời tham mưu cho Thường vụ Huyện ủy ban hành Công văn chỉ đạo Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch tổ chức diễn đàn, đồng thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi để tổ chức thực hiện tốt diễn đàn theo Kế hoạch của Công an huyện đối với các xã, thị trấn trên địa bàn. Sau hội nghị, Công an huyện sẽ chọn 04 đơn vị ở 04 tuyến, địa bàn để tổ chức hội nghị làm điểm sau đó rút kinh nghiệm để triển khai trên địa bàn.

MK-CALT