CÔNG AN HUYỆN LỆ THỦY TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG MÔ HÌNH “AN TOÀN VỀ ANTT” KHU VỰC GIÁP RANH, GÓP PHẦN ĐẢM BẢO ANTT, TĂNG CƯỜNG TÌNH ĐOÀN KẾT, PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

38

          Trong những năm qua, Công an hai huyện Lệ Thủy và Vĩnh Linh cùng với cấp ủy chính quyền, các cơ quan doanh nghiệp và nhân dân khu vực giáp ranh đã nỗ lực phấn đấu tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt quy chế phối hợp, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, TTATXH phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

Lễ ra mắt mô hình cụm giáp ranh an toàn về ANTT giữa thôn Tân Định, Vĩnh Chấp, Vĩnh Linh; thôn Trầm Kỳ, Sen Thủy, Lệ Thủy và Xí nghiệp I Lâm trường Bến Hải – Quảng Trị.

          Do đặc thù khu vực giáp ranh thường xảy ra tình trạng xâm canh, xâm cư, phụ thuộc lẫn nhau trong giao thông đi lại, nguồn nước vì vậy đã phát sinh những mâu thuẫn kéo dài nhất là ở khu vực có nhiều lợi ích về phát triển kinh tế như thôn Tân Định- xã Vĩnh Chấp- huyện Vĩnh Linh- tỉnh Quảng Trị và thôn Trầm Kỳ- xã Sen Thủy- huyện Lệ Thủy- tỉnh Quảng Bình. Đây là khu vực vùng gò đồi, nhân dân sống chủ yếu dựa vào phát triển rừng và cây công nghiệp ngắn ngày và lao động hợp đồng khai thác nhựa thông với hơn 2200 ha của Xí nghiệp I, Công ty Lâm nghiệp Bến Hải. Thời gian qua, tình trạng cắt trộm cây thông, lấy trộm nhựa, đốt rừng, lấn chiếm đất rừng,… xảy ra thường xuyên. Trước tình hình đó, Công an huyện Lệ Thủy đã chủ động phối hợp với công an huyện Vĩnh Linh xây dựng và tổ chức ra mắt mô hình cụm giáp ranh “An toàn về ANTT” giữa thôn Tân Định- xã Vĩnh Chấp- thôn Trầm Kỳ xã Sen Thủy- xí nghiệp I Lâm Trường Bến Hải.

          Ngày 22/08/2017, mô hình ra mắt tại thôn Tân Định xã Vĩnh Chấp với 120 người tham gia. Ban điều hành gồm 18 đồng chí. Tại Hội nghị đã thông qua quy chế hoạt động, quy chế phối hợp thực hiện. Sau Hội nghị, nhân dân hai thôn đã tiến hành các hoạt động giao lưu bóng chuyền, văn nghệ nhằm tăng cường tình đoàn kết, cấp ủy mặt trận khu dân cư và lãnh đạo Công ty đã ký Cam kết thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp, nhằm đảm bảo ANTT, tăng cường tình đoàn kết, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội trên vùng đất giàu tiềm năng.

Trung tá Lê Quang Chiêm – CALT.