Công an huyện Minh Hóa triển khai nhiệm vụ công tác Công an năm 2017

39

Ngày 13/01/2017, Công an huyện Minh Hóa tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Công an năm 2017. Đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy và đồng chí Đại tá Trần Minh Thùy, Phó giám đốc Công an tỉnh đã đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Công an huyện Minh Hóa triển khai nhiệm vụ công tác Công an năm 2017

Năm 2016,Công an huyện Minh Hóa đã chủ động nắm tình hình, tăng cường lực lượng, các biện pháp công tác, đảm bảo giữ  thế chủ động, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn kịp thời âm mưu của các thế lực thù địch, không để xảy ra bị động bất ngờ. Trong đó, đã tham mưu giải quyết tốt các vụ việc ngay tại cơ sở, điều tra kết luận 94,1% các vụ phạm pháp hình sự, tổ chức thực hiện thành công diễn tập phòng thủ huyện Minh Hóa năm 2016, thường xuyên quan tâm, tranh thủ người có uy tín, già làng, trưởng bản trong đồng bào dân tộc thiểu số….Vì vậy, tình hình ANQG và TTXH trên địa bàn luôn được giữ ổn định, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Đối với chương trình công tác năm 2017, đồng chí Đại tá Trần Minh Thùy, Phó giám đốc Công an tỉnh nhất trí với 9 nhiệm vụ và các giải pháp công tác mà Công an huyện đã đề ra, đồng thời nhấn mạnh: Cần nhận thức sâu sắc công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, phát huy vai trò nòng cốt của lượng Công an để làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, giải pháp về nhiệm vụ bảo đảm ANTT, tổ chức tốt công tác phòng, chống tội phạm,vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội. Trước mắt, quán triệt khẩu hiệu hành động năm 2017 của Công an tỉnh: “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, các lực lượng Công an huyện cần tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm tốt ANTT cho nhân dân vui tết đón xuân Đinh dậu an toàn.

 

                                                                                     Xuân Hoài – Việt Hùng