Công an huyện Quảng Trạch triển khai chương trình, nhiệm vụ công tác công an năm 2017

33

Ngày 12/1/2017, Công an huyện Quảng Trạch tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác công an năm 2017. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng Nguyễn Hoàng Anh, Phó chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch và đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Tường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình.

Công an huyện Quảng Trạch tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai chương trình, nhiệm vụ năm 2017

Năm 2016, Công an huyện Quảng Trạch đã thực hiện có hiệu quả các mặt công tác, gắn với thực hiện có hiệu quả phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”. Trong năm qua, nhiều chuyên án, vụ án nghiêm trọng đã được các lực lượng phối hợp đấu tranh, khám phá thành công; phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được duy trì, thực hiện có hiệu quả với nhiều mô hình; đã có hàng chục lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, phòng ngừa tội phạm.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Tường, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Tường, Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu công an huyện Quảng Trạch tiếp tục đẩy mạnh và phát động Phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc; chú trọng công tác xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tăng cường phối hợp với các ban, ngành ở địa phương nhằm tiếp tục giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, tạo tiền đề thúc đẩy kinh tế, xã hội của địa phương phát triển bền vững.

Việt Hùng