Công an huyện Quảng Trạch quyết tâm xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

133

Đó chính là tiêu chí, sự nỗ lực của toàn thể CBCS Công an huyện Quảng Trạch tại buổi lễ phát động thực hiện cuộc vận động ” Xây dựng phong cách người  CAND bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ” được tổ chức vào sáng nay, ngày 24/02/2017 tại Công an huyện Quảng Trạch.

Là địa bàn phức tạp  về tình hình ANTT, có nhiều vấn đề nóng liên quan đến tôn giáo, tình hình  an ninh nông thôn liên quan đến việc chi trả đền bù sau sự cố ô nhiễm môi trường biển do Nhà máy Formosa Hà Tĩnh gây ra. Đòi hỏi mỗi CBCS Công an huyện Quảng Trạch phải thực sự có bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Vì vậy, ngay tại buổi phát động cuộc vận động, đồng chí Đại tá Phan Thanh Sơn-Trưởng Công an huyện đã chỉ đạo mỗi CBCS Công an huyện phải luôn chấp hành điều lệnh CAND, nhất là đối với các bộ phận thường xuyên tiếp xúc, giải quyết các công việc cho tổ chức và công dân; nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý hành chính về TTATXH, về các thủ tục làm căn cước Công dân, bổ sung, điều chỉnh thông tin hộ khẩu, nhân khẩu, đăng ký tạm trú, tạm vắng…Tổ chức lấy ý kiến của nhân dân thông qua các buổi tiếp xúc cử tri, công tác nắm tình hình tại cơ sở để nghe nhân dân góp ý về đạo đức, lối sống, tư thế, tác phong của CBCS tại địa phương.

 

Xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ công an trong lòng nhân dân bằng việc làm nhỏ, đó là tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân yên tâm làm căn cước công dân.

Để thực hiện tốt cuộc vận động ” Xây dựng phong cách người  CAND bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ”, Đồng chí Phan Xuân Hòa- Bí thư đoàn cơ sở Công an huyện Quảng Trạch đã cho biết: Tuổi trẻ công an huyện Quảng Trạch sẽ phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên. Quyết tâm xây dựng các tiêu chí về phong cách đoàn viên, đó là: Tiêu chí về bản lĩnh chính trị tư tưởng, bản lĩnh trong công tác, chiến đấu và sinh hoạt, hoàn thiện các quy định về chuẩn mực đạo đức, lối sống văn hóa. Bổ sung nội dung của cuộc vận động vào chương trình và nghị quyết đoàn năm 2017, lấy kết quả thực hiện cuộc vận động là một trong những tiêu chí để bình xét, phân loại thi đua.

 

Ký kết giao ước thi đua tại Lễ phát động thực hiện cuộc vận động ” Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

 

Ngay sau lễ phát động,  Đảng ủy, Ban chỉ huy, các đội nghiệp vụ, Đồn Công an Hòn La, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ đã ký cam kết thực hiện cuộc vận động trên tinh thần quyết tâm cao nhất, nhằm xây dựng người công an huyện Quảng Trạch bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

 

                                                                                                                    Thiên Ca