Công an huyện Tuyên Hóa triển khai cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

85

Ngày 23/02/2017, Công an huyện Tuyên Hóa đã tổ chức Lễ phát động thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đại tá Trần Minh Thùy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Lê Nam Giang, Phó Bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa, lãnh đạo UBND huyện và các đồng chí đại diện trong Ban chỉ đạo cuộc vận động Công an tỉnh Quảng Bình.

Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” được Lãnh đạo Bộ Công an phát động trong thời điểm toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Việc triển khai, tổ chức cuộc vận động được Công an tỉnh Quảng Bình nói chung và Công an huyện Tuyên Hóa nói riêng xác định là một trong những biện pháp nhằm thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Việc triển khai thực cuộc vận động nhằm giúp mỗi một CBCS Công an Tuyên Hóa đổi mới cách nghĩ, cách làm, nhận thức sâu sắc về sự cần thiết phải xây dựng phong cách, bản lĩnh người CAND; trau dồi tư thế, lễ tiết tác phong, có phương pháp ứng xử văn hóa, văn minh; nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của mỗi cá nhân trong đơn vị. Lồng ghép với các cuộc vận động, các phong trào thi đua “Vì ANTQ”. Phong trào “CAND học tập , thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, phong trào thi đua “Ghi sổ vàng lập công, mỗi ngày làm một việc tốt vì nước, vì dân”; cuộc vận động “Xây dựng người Công an Tuyên Hóa, gắn bó mật thiết với nhân dân”…

 

 

Đồng chí Đại tá Trần Minh Thùy – Phó giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo
Đại diện các đội nghiệp vụ, Đồn, Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ đã ký cam kết thực hiện Cuộc vận động.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Đại tá Trần Minh Thùy, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Cấp ủy, chỉ huy Công an huyện Tuyên Hóa phải quán triệt và tổ chức cho CBCS thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng, tăng cường công tác nắm và chủ động giải quyết những tư tưởng phát sinh, phòng ngừa suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong CBCS. Xây dựng hình ảnh người cán bộ Công an Tuyên Hóa văn hóa, bản lĩnh, gắn bó với nhân dân, vì nhân dân phục vụ. Đồng thời nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, tránh ứng xử thiếu chuẩn mực khi tiếp xúc, giải quyết công việc đối với các tổ chức và nhân dân. Đáp ứng được các yêu cầu nhiệm vụ, không để đột xuất, bất ngờ trong mọi tình huống.

                                                                                                                                                                                       Thùy Trang