Công an phường Hải Thành chú trọng công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

326

Những năm qua, Công an phường Hải Thành đã tập trung tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phòng ngừa và giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn trong mọi tình huống.

Hải Thành là địa bàn nằm trãi dọc bên bờ biển Nhật Lệ, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, có nhiều cơ quan, tổ chức, trường học, doanh nghiệp, các dịch vụ kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, như nhà hàng, khách sạn, karaoke…đóng trên địa bàn. Đời sống của người dân chủ yếu dựa vào các ngành nghề kinh doanh, buôn bán và khai thác, đánh bắt thủy, hải sản trên biển. Tình hình an ninh trật tự trong những năm qua cơ bản ổn định, song vẫn còn tiềm ẩn một số phức tạp. Đáng chú ý, sau khi sự cố ô nhiểm môi trường biển miền Trung do Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Fomosa gây ra vào tháng 4/2016, một số đối tượng xấu đã lợi dụng kích động làm cho tình hình trở nên phức tạp, gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong quần chúng nhân dân. Trước tình hình trên, Công an phường Hải Thành đã đẩy mạnh công tác nắm tình hình, nhất là nắm, quản lý chặt những đối tượng kích động, vi phạm pháp luật, đồng thời vận động bà con nhân dân tuân thủ tuyệt đối đường lối, chủ trương của Đảng; tham mưu Đảng ủy, UBND phường thực hiện nghiêm túc việc chi trả tiền đền bù cho nhân dân do sự cố môi trường biển gây ra.

Nhận thức sâu sắc vai trò to lớn của quần chúng nhân dân, năm 2016 Công an phường Hải Thành đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ). Nhờ đó, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn phường Hải Thành (Đồng Hới) ngày càng phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, góp phần tích cực vào công tác đảm bảo an ninh trật tự. Nổi bật là đã tham mưu Đảng ủy, UBND phường, Ban chỉ đạo và phối hợp với các ban ngành, đoàn thể triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 46, 48 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy; Nghị định 06 của Chính phủ về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và Nghị định 38/NĐ-CP về Bảo vệ dân phố; tổ chức củng cố, kiện toàn, duy trì các tổ chức quần chúng làm công tác an ninh trật tự. Hiện nay, trên địa bàn phường có 01 Ban bảo vệ dân phố, 07 tổ bảo vệ dân phố gồm 31 thành viên; có 111 nhóm “Liên gia tự quản”, 24 “Đoạn đường tự quản”. Tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả tác dụng của các mô hình “Tổ dân phố tự quản về an ninh trật tự”, “Tổ xe thồ tự quản”, “Tổ đoàn kết trên biển” , “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế” ; mô hình “Tiết kiệm tín dụng”; 53 tổ an ninh nhân dân, 07 tổ hòa giải, 110 nhóm tự quản, 33 tổ bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp và xây dựng mới mô hình “Phường an toàn, lành mạnh không có tệ nạn ma túy”.

 Chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kịp thời thông báo tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm đến cán bộ, nhân dân nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, tự quản, tự phòng, tích cực tham gia phát hiện, đấu tranh tố giác tội phạm; cảm hóa giáo dục đối tượng lầm lỗi tại cộng đồng dân cư. Qua công tác tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an nhiều tin báo tố giác tội phạm, liên quan đến lĩnh vực an ninh trật tự. Từ đó, Công an phường đã phối hợp với các Cơ quan điều tra khám phá 04 vụ trộm cắp tài sản liên quan đến 05 đối tượng; 04 vụ về môi trường liên quan 04 đối tượng; xử lý nhiều vụ vi phạm hành chính và tệ nạn xã hội; quản lý, giúp đỡ 41 đối tượng tù tha và từ Trường giáo dưỡng về; 11 đối tượng tù treo, cải tạo không giam giữ… Tổ chức cho 1560 hộ gia đình, 510 học sinh các trường Tiểu học và Trung học cơ sở ký cam kết thực hiện Nghị định 34/CP, luật phòng chống ma túy, luật Giao thông đường bộ; phối hợp với Ban bảo vệ dân phố, các tổ chức, quần chúng nhân dân tăng cường công tác tuần tra kiểm soát ban đêm ở các địa bàn trọng điểm, góp phần phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hải Thành chia sẻ: Năm qua, Cấp ủy, Chỉ huy, Cán bộ, chiến sỹ Công an phường Hải Thành luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công tác, kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, Lãnh đạo UBND phường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần đảm bảo tốt ANTT, không để xảy ra đột xuất bất ngờ trong mọi tình huống.

Với những thành tích đã đạt được, tập thể và nhiều cá nhân Công an phường Hải Thành nhiều lần vinh dự được các cấp khen thưởng về thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phát huy những kết đã đạt được, thời gian tới, toàn thể cán bộ, chiến sỹ Công an phường Hải Thành tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, lập nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu, đảm bảo tốt an ninh chính trị, TTATXH, góp phần đắc lực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.