Công an Quảng Bình gương mẫu đi đầu thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII

89

Bàn về vai trò của Nghị quyết TW4 khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Đảng ta luôn luôn nhấn mạnh phải đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt, nhiệm vụ có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta, chế độ ta. Và đó cũng chính là những lý do giải thích vì sao lần này Ban Chấp hành TW phải tiếp tục bàn và ra Nghị quyết về xây dựng Đảng”. Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng đó, sau khi Nghị quyết TW4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” được ban hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Bình đã tập trung chỉ đạo các đơn vị tham mưu, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị quyết với tinh thần chủ động và quyết tâm mạnh mẽ. Chính vì vậy, Nghị quyết đã được cán bộ chiến sỹ, đảng viên trong toàn lực lượng Công an tỉnh đón nhận, đồng lòng thực hiện. Đây là cơ hội lớn để mỗi một CBCS, đảng viên đang làm việc và chiến đấu trong lực lượng công an tỉnh thẳng thắn tự soi, nghiêm túc tự sửa, rèn đức, chỉnh quân, góp phần xây dựng lực lượng CAND ngày càng chính quy tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ngày càng đẹp hơn trong lòng nhân dân.

 

Các tổ chức cơ sở đảng nghiêm túc triển khai, học tập Nghị quyết

Thời gian qua, sự chống phá điên cuồng và quyết liệt của các thế lực thù địch, phản động nhằm xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta đã len lỏi từ thành thị đến các miền quê nghèo của tỉnh Quảng Bình. Để thực hiện những âm mưu đó, các thế lực thù địch như Việt Tân, Hội anh em dân chủ… đã dùng chiến lược “diễn biến hòa bình”, lợi dụng vấn đề đền bù sau sự cố môi trường biển nhằm kích động, xúi giục người dân tạo ra các cuộc tuần hành, gây rối; móc nối các đối tượng phản động, cực đoan trong tôn giáo chống đối chính quyền, gây rối ANTT. Với nhiều thủ đoạn, sách lược mới, chúng đang tìm mọi cách tác động để tạo ra sự “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chống đối từ nội bộ Đảng ta, xã hội ta hòng phá từ bên trong phá ra.  Những luận điệu của các thế lực thù địch và các phần tử phản động, cơ hội chính trị tuy không có gì mới, nhưng nó được tung hô, truyền bá lúc này là hết sức độc hại, nguy hiểm, gieo rắc hoang mang, nghi ngờ, phân tâm, mất niềm tin trong nội bộ, làm đội ngũ ta “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Nhận thức được những nguy cơ có thể xảy ra, Đảng ủy Công an tỉnh đã xác định rõ nhiệm vụ then chốt, hàng đầu của năm 2017 và nhanh chóng triển khai thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất, gắn chặt với nhiệm vụ chuyên môn của mỗi một cán bộ, đảng viên. Để thể hiện quyết tâm, mỗi CBCS, đảng viên đã nghiêm túc viết cam kết bằng văn bản về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2017; đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nghiêm túc kiểm điểm tự soi, tự sửa theo 27 biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Qua thời gian thực hiện đã đạt được nhiều kết quả tốt trong công tác xây dựng Đảng, tạo chuyển biến tích cực trên các mặt công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng; thúc đẩy CBCS, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Cũng chính nhờ sự đồng lòng, quyết tâm đó, thời gian qua, công tác đảm bảo ANQG, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản được giữ vững. Công an tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu kịp thời nhằm có chủ trương, động thái, xử lý nghiêm các đối tượng phản động nguy hiểm. Công tác đấu tranh phản bác ngày càng được củng cố và đi vào chiều sâu với nhiều bài viết sắc bén, nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tuyên truyền sâu rộng trong CBCS cũng như nhân dân trên địa bàn giữ vững thái độ kiên quyết đấu tranh với các thế lực thù địch, bảo vệ con đường đúng đắn mà Đảng và Nhà nước ta đã chọn. Gần đây nhất, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Trung Trực về hành vi “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Đây là  một trong những đối tượng cầm đầu của Hội anh em dân chủ, giữ vai trò cốt cán (là Trưởng Ban điều hành chi hội AEDC miền Trung; Trưởng Ban đào tạo của Hội AEDC; phát ngôn nhân của Hội AEDC) đã có những hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh, là đòn giáng mạnh vào những đối tượng phản động đang nhăm nhe phá hoại sự bình yên trên quê hương đất nước ta. Khẳng định việc Công an tỉnh luôn gắn chặt Nghị quyết TW4 với nhiệm vụ chính trị là hoàn toàn đúng đắn. Thông qua đó, nêu cao tinh thần “tự soi”, “tự sửa”, trung thực, liêm khiết, vì nhân dân phục vụ trong mỗi một CBCS, đảng viên trong lực lượng; tuyệt đối không để âm mưu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch có cơ hội len lỏi vào đội ngũ của chúng ta.   

Lồng ghép tuyên truyền thông qua các buổi giáo dục pháp luật cho quần chúng nhân dân

Hơn lúc nào hết, Đảng ủy Công an tỉnh đã quyết liệt, sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng. Vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy các cấp trong lực lượng Công an tỉnh đã thể hiện trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, kỷ luật, kỷ cương, phong cách, thái độ làm việc, tiếp xúc với nhân dân của cán bộ, đảng viên. Qua đó, đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ công an trong lòng nhân dân. Từ đồng chí Bí thư đến đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy và các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ đã nghiêm túc, gương mẫu “tự soi” vào từng biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” với tinh thần thẳng thắn, cởi mở và cầu thị. Qua kiểm điểm trong toàn lực lượng Công an tỉnh, chưa phát hiện trường hợp nào có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Công an tỉnh đã nhanh chóng triển khai cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” trong toàn lực lượng. Xác định vai trò của nhân dân trong thực hiện cuộc vận động này là rất quan trọng bởi họ chính là những người giám sát công minh nhất các tổ chức cơ sở đảng trong công tác phục vụ nhu cầu chính đáng của mình. Thông qua các buổi tuyên truyền pháp luật, giao lưu văn nghệ, tình nguyện tại các trường học, vùng sâu vùng xa, vùng thiên tai bão lũ, lồng ghép đối thoại với quần chúng nhân dân nhằm lắng nghe tiếng nói của người dân về văn hóa ứng xử và thái độ phục vụ nhân dân  của CBCS, đảng viên. Đó là những cách làm hay, tạo sự gần gũi, gắn bó giữa cán bộ chiến sỹ công an tỉnh và nhân dân; tăng thêm sự tin tưởng, đồng thuận, giúp đỡ trong nhân dân, là sức mạnh lớn để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm ANQG và giữ gìn TTATXH trên địa bàn.

 

Công an tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”

Bằng nhiều cách làm gắn với thực tiễn công tác chuyên môn, việc tổ chức kịp thời, hiệu quả công tác phổ biến, quán triệt là chìa khóa then chốt giúp cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng và cán bộ, đảng viên trong Công an tỉnh nhận thức rõ nội dung cơ bản của Nghị quyết, nhất là những biểu hiện, tính chất nguy hiểm và hậu quả khôn lường của sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số những mặt tồn tại, hạn chế cần được thẳng thắn nhìn nhận và sửa đổi. Việc lãnh chỉ đạo và tổ chức quán triệt Nghị quyết ở một số tổ chức cơ sở đảng và chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở còn hạn chế về mặt chất lượng. Công tác nắm tình hình tư tưởng, sinh hoạt chi bộ, đảng viên có lúc thiếu kịp thời. Công tác tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước hiệu quả chưa cao. Trong kiểm điểm tự soi tự sửa theo 27 biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và cam kết tu dưỡng, rèn luyện năm 2017 của nhiều cán bộ, đảng viên còn chưa cụ thể, chưa sâu; còn nể nang, ngại góp ý phê bình. Sau kiểm điểm, một số đảng viên xây dựng kế hoạch khắc phục sửa chữa hạn chế, khuyết điểm còn chậm. Công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức đảng về thực hiện cam kết, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2017 và việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm sau kiểm điểm của cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên.

Nhằm tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng bộ Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh, Ban thường vụ Đảng ủy khẳng định trong thời gian tới sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng phát huy những kết quả đã đạt được, kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế để thực hiện tốt Nghị quyết TW4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, qua đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Minh Trâm