Công an Quảng Bình hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt chào mừng các ngày Lễ lớn trong năm 2018

48

Thấm nhuần sâu sắc 6 điều Bác Hồ dạy CAND và hưởng ứng Lời kêu gọi thi đua Ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi CBCS Công an Quảng Bình luôn đoàn kết một lòng, quyết tâm thi đua làm nhiều việc tốt, đóng góp vào vườn hoa thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của toàn lực lượng  nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và kỷ niệm 70 năm thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND.

 

Đồng chí Thiếu tướng Từ Hồng Sơn, Giám đốc Công an tỉnh phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy CAND và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

 

Bám sát vào chủ đề, nội dung, chỉ tiêu thi đua và quán triệt sâu sắc tinh thần, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh tại Lễ phát động đợt thi đua đặc biệt (thời gian từ ngày 01/8/2017 đến ngày 11/6/2018), thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương đã xây dựng kế hoạch với các nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể, thiết thực đồng thời tổ chức cho CBCS thực hiện đợt thi đua một cách nghiêm túc và hiệu quả theo từng lĩnh vực công tác nhằm động viên, khích lệ tinh thần cho CBCS hăng hái thi đua lập công Vì an ninh Tổ quốc.

 

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát động đợt thi đua đặc biệt với chủ đề: “CBCS phòng Cảnh sát ma túy nâng cao bản lĩnh, tính nhân văn, ra sức thi đua lập công dâng Bác, Vì An ninh Tổ quốc”

 

Đợt thi đua đặc biệt được phát động đúng vào dịp toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Xác định được ý nghĩa và tầm quan trọng của đợt thi đua này, Công an các đơn vị, địa phương đã có sáng kiến, đổi mới nhiều cách làm hay, phù hợp với nội dung yêu cầu của từng đợt thi đua đặt ra.Trọng tâm là gắn trách nhiệm của từng đồng chí chỉ huy, từng CBCS với nhiệm vụ công tác được giao, đề cao tinh thần gương mẫu, đi đầu, thực hiện “Nói đi đôi với làm”, luôn lấy lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh làm thước đo chuẩn mực đạo đức, phong cách, tác phong, lề lối làm việc, văn hóa ứng xử và hiệu quả công việc, nỗ lực thi đua lập nhiều thành tích, chiến công trên từng lĩnh vực công tác.

 

Phòng Cảnh sát kinh tế tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt với quyết tâm và khí thế mới.

 

Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy CAND và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, CBCS Công an Quảng Bình tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua mọi gian khổ, hiểm nguy, quyết tâm lập nhiều chiến công vẻ vang, tô thắm thêm hình ảnh chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ đúng như những gì mà Bác Hồ hằng mong ước “Toàn thể đồng bào, dù ở cương vị nào, làm công việc gì, đều phải tích cực thi đua yêu nước”.

 

                                                                                                TH-TT