Công an Quảng Bình hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước Sạch và Vệ sinh Môi trường năm 2017

95

Ngay sau khi nhận được Công văn của UBND tỉnh về việc hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2017, Công an tỉnh Quảng Bình đã có Công văn gửi Công an các đơn vị địa phương thực hiện và triển khai các hoạt động hưởng ứng.

Với chủ đề “Nước sạch và Vệ sinh Môi trường vì sự phát triển toàn diện của trẻ em”, hoạt động sẽ được tổ chức trong thời gian từ ngày 20/4/2017 đến 15/5/2017, cũng có thể kéo dài và lồng ghép với ngày Môi trường Thế giới 05/6, các ngày lễ lớn 30/4 và 01/5, lễ hội của đơn vị, địa phương. Nội dụng thực hiện tập trung vào các hoạt đông như:

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan của địa phương, các tổ chức chính trị xã hội tổ chức các chiến dịch, hoạt động truyền thông về nước sạch và vệ sinh môi trường;

Thông tin, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện truyền thông của cơ sở, địa phương (kết hợp treo băng rôn, biểu ngữ, áp phích, phân phát tài liệu, tờ rơi…) về việc sử dụng, bảo quản, công trình nước sạch, vệ sinh và thực hành hành vi vệ sinh nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Công an, cộng đồng xung quanh;

Tổ chức ra quân, huy động đội ngũ cán bộ chiến sĩ, công nhân viên Công an, cộng đồng xung quanh tham gia xây dựng, bảo vệ và sử dụng có hiệu quả các công trình nước sạch, tổng vệ sinh, khơi thông cống rãnh, thu gom nước sạch, thu gom rác thải…trong và xung quanh trụ sở đơn vị. Lập kế hoạch duy trì các hoạt động bảo hành, bảo dưỡng các công trình nước sạch, vệ sinh trong đơn vị;

Chỉ đạo Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ tham gia tổng vệ sinh môi trường , nguồn nước xung quanh trụ sở đơn vị đóng quân và tại địa bàn cư trú;

Ảnh minh họa

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định, nội quy và bảo quản và sử dụng các công trình nước sạch, vệ sinh trong đơn vị. Phát hiện và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm về bảo quản và sử dụng các công trình nước sạch, vệ sinh theo đúng quy định. Biểu dương kịp thời các tập thể và cá nhân cá nhân có thành tích trong công tác bảo vệ và sử dụng các công trình nước sạch, vệ sinh.

Các thông điệp hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh Môi trường năm 2017 đó là: Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh Môi trường; Bảo vệ công trình cấp nước là bảo vệ sức khỏe con bạn, chính bạn và gia đình bạn; Vì sự phát triển của trẻ em, hãy xử lý nước, trữ nước, sử dụng nước an toàn, hiệu quả; Hãy để cho trẻ em được phát triển trong môi trường văn minh với nguồn nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh. Đồng thời đề nghị Công an các đơn vị địa phương có báo cáo kết quả thực hiện tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh Môi trường về Công an tỉnh, đảm bảo tính thiết thực và hiệu quả.

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, tiết kiệm nguồn nước trong thế hệ trẻ đặc biệt là cán bộ chiến sĩ trong Công an Quảng Bình. Giúp ngăn chặn môi trường ô nhiễm nhất là vào thời điểm mùa du lịch, nhiều hoạt động sẽ diễn ra, tạo điều điều kiện thuận lợi cho các dịch bệnh phát triển. Vì vậy hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước Sạch và Vệ sinh Môi trường  có ý nghĩa rất lớn trong việc giữ gìn vệ sinh cho mỗi cá nhân, đơn vị, đặc biệt là Trẻ em.

 

TT