Công an Quảng Bình “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động

64

“Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” là một Cuộc vận động lớn, có ý nghĩa trong việc chỉnh huấn, chỉnh quân, xây dựng lễ tiết tác phong, văn hóa ứng xử của CBCS Công an tại nơi làm việc và khi tiếp xúc với nhân dân. Cuộc vận động đã đi vào thực tiễn chiến đấu, công tác và sinh hoạt hàng ngày của CBCS, tạo được sự đồng tình, ủng hộ rất lớn của nhân dân trên địa bàn.

Vào thời điểm này cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta ra sức thi đua thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ở tỉnh ta, Ban Thường vụ tỉnh ủy cũng đã ban hành Chỉ thị về “Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên trong tình hình mới”. Riêng ngành Công an đã ban hành Chỉ thị về“Tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử Công an nhân dân trong tình hình mới”. Mới đây đã triển khai thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” trong toàn lực lượng. Cuộc vận động được triển khai từ Bộ đến Công an cấp cơ sở. Tại Công an Quảng Bình, Phòng Công tác chính trị cơ quan thường trực triển khai Cuộc vận động đã tham mưu cho Lãnh đạo Công an tỉnh xây dựng kế hoạch, ban hành quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo, ban hành quy chế làm việc và phân công trách nhiệm cho từng thành viên của Ban chỉ đạo Cuộc vận động; hướng dẫn, đôn đốc Công an các đơn vị địa phương tổ chức triển khai thực hiện. Đặc biệt là tham mưu Lãnh đạo Công an tỉnh tổ chức thành công Lễ phát động Cuộc vận động trong toàn thể CBCS tại lễ chào cờ đầu năm mới 2017.

Xác đinh Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, gắn bó lâu dài với quá trình công tác của CBCS trong toàn lực lượng, chính vì vậy, Lãnh đạo Công an tỉnh thường xuyên quan tâm, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện Cuộc vận động phải được tiến hành đảm bảo thời gian, tránh hình thức, rập khuôn máy móc. Công an các đơn vị, địa phương sau khi nhận được kế hoạch khẩn trương thực hiên nghiêm túc nhưng phải sáng tạo, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế, điều kiện công tác của đơn vị, địa phương mình. Đặc biệt cần tập trung chỉ ra những vấn đề còn hạn chế về bản lĩnh chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử của CBCS trên cơ sở đó để đề ra nội dung trọng tâm và các giải pháp khắc phục hiệu quả, đáp ứng tốt mục đích, yêu cầu của Cuộc vận động. Quá trình triển khai cơ quan thường trực có nhiệm vụ giám sát, theo dõi hướng dẫn, đôn đốc Công an các đơn vị, địa phương. Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt Cuộc vận động trên lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ; cải cách hành chính; trong lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố; tham mưu sử dụng nguồn kinh phí đảm bảo đúng quy định của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; chỉ đạo Đoàn thanh niên, Hội phữ nữ xây dựng các kế hoạch, chương trình, nội dung triển khai thực hiện Cuộc vận động trong đoàn viên, thanh niên, hội viên của Công an Quảng Bình.v.v.

 

Đại diện các Đội nghiệp vụ, công an các Đồn của Công an huyện Bố Trạch ký kết giao ước thi đua thực hiện CVĐ.

 

Tính đến thời điểm này đã có 38/38 đơn vị, địa phương, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ Công an tỉnh đã tổ chức thành công Lễ phát động thực hiện Cuộc vận động. Nổi bật là 2 đơn vị Phòng Cảnh sát giao thông và Công an thị xã Ba Đồn được chọn triển khai làm điểm, đạt kết quả tốt. Thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức cho CBCS học tập, quán triệt sâu sắc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và nội dung, biện pháp thực hiện Cuộc vận động, lòng ghép nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, trong quan hệ ứng xử với đồng chí, đồng đội và trong các mối quan hệ xã hội, sinh hoạt tại nơi cư trú; tổ chức cho cán bộ, đảng viên có cam kết rèn luyện, giữ vững phẩm chất, đạo đức, lối sống, chấp hành nghiêm túc điều lệnh, kỷ luật, kỷ cương, giao tiếp ứng xử văn hóa, văn minh, lịch sự, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhờ vận dụng linh hoạt, sáng tạo Cuộc vận động vào thực tiễn công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng nên mọi công việc của Công an các đơn vị, địa phương thời gian qua cơ bản được Lãnh đạo Công an tỉnh hài lòng, biểu dương, khen ngợi. Nhất là trên lĩnh vực tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, điều tra, truy bắt tội phạm, công tác quản lý địa bàn, tuần tra KSATGT, TTCC và trên tất cả các mặt công tác công an khác luôn đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng, tránh được các biểu hiện quan liêu, sách nhiễu, đáp ứng kịp thời các yêu cầu, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của nhân dân. 

 

Cán bộ phòng CSGT đang hướng dẫn tận tình cho người dân làm các thủ tục tại phòng tiếp dân của đơn vị.

 

Trung tá Từ Nhật Tú, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh cho biết: Đối với Cuộc vận động này, chúng tôi đặt vai trò, trách nhiệm của Cấp ủy, chỉ huy đơn vị lên hàng đầu. Quá trình triển khai, thực hiện phải xây dựng được các tiêu chí về phong cách người CSGT có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, có lễ tiết, tác phong nhanh nhẹn, chính quy trong công tác, chiến đấu và sinh hoạt; các quy định về quy tắc văn hóa ứng xử, chuẩn mực đạo đức, lối sống văn hóa của CBCS Cảnh sát giao thông khi tiếp xúc, giải quyết công việc đối với nhân dân. Lòng ghép trong các buổi sinh hoạt, đơn vị cũng đã tuyên truyền về Cuộc vận động để CBCS thấm nhuần sâu sắc hơn, góp phần từng bước chấn chỉnh, xây dựng hình ảnh CSGT ngày càng chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.

Biến nhận thức thành hành động, mỗi một CBCS Công an Quảng Bình thực hiện cuộc vận động với tinh thần thi đua sôi nổi, rộng khắp. Đã có rất nhiều việc làm hay, hành động đẹp thể hiện bản lĩnh, nhân văn “Vì nhân dân phục vụ” của CBCS Công an Quảng Bình để lại ấn tượng trong lòng nhân dân. Tin rằng từ Cuộc vận động này, hình ảnh người chiến sĩ Công an sẽ đến gần hơn với nhân dân, tạo thêm niềm tin, động lực để CBCS Công an trong cả nước nói chung, Công an Quảng Bình nói riêng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ ANQG và giữ gìn TTATXH, phục vụ tốt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương ngày càng phát triển lớn mạnh.

 

                                                                                      TH