Công tác công an – một năm nhìn lại

287

Năm 2017, là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Đây cũng là năm tỉnh Quảng Bình phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tác động của sự cố ô nhiễm môi trường biển… Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đối mặt với nhiều yếu tố bất ổn, cản trở sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Với khẩu hiệu hành động “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, cán bộ, chiến sỹ Công an Quảng Bình đã khắc phục mọi khó khăn, bảo vệ vững chắc ANQG, đảm bảo tốt trật tự an toàn xã hội. Nắm chắc, phân tích và dự báo sát đúng tình hình; tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời, dứt điểm các vấn đề phức tạp nổi lên về ANTT; chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng phản động; không để xảy ra bị động bất ngờ; bạo loạn, khủng bố; không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập trên địa bàn. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu quan trọng, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội diễn ra trên địa bàn. Tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt cao so với mặt bằng chung của Công an các tỉnh trong toàn quốc.

Tích cực đấu tranh với các loại tội phạm

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng ăn, cùng ở, cùng làm, giúp nhân dân vượt qua khó khăn, hoạn nạn, nhất là trong bão lũ. Công tác XDLL đã có những điểm nhấn tích cực bằng việc tổ chức hội nghị sơ kết 10 năm ghi sổ vàng lập công “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nước, vì dân” và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” mà mấu chốt là diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” ở 159 xã, phường, thị trấn.

Lãnh đạo Công an tỉnh kịp thời thăm hỏi, động viên và tặng quà cho hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng do thiên tai bão lũ

Tổ chức thành công Hội thảo khoa học – thực tiễn nhằm làm rõ những luận cứ khoa học và cơ sở thực tiễn của cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Làm tốt công tác đối ngoại, ký kết các biên bản ghi nhớ với an ninh các tỉnh của Lào có chung đường biên giới. Mở các lớp huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng an ninh các tỉnh của Lào, phối hợp chặt chẽ trong trong tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, nhất là các loại tội phạm qua biên giới…

Xây dựng lực lượng Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ là mục tiêu, phương hướng phấn đấu của mỗi CBCS Công an Quảng Bình hôm nay và mai sau.

Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, công tác pháp chế, cải cách tư pháp, hành chính. Triển khai công tác quản lý, cấp căn cước công dân theo công nghệ mới. Lực lượng Công an Quảng Bình đã về địa bàn cơ sở giúp bà con, người già yếu, bệnh tật không đi lại được sớm có thẻ căn cước công dân. Nâng cao hiệu quả công tác giữ gìn TTCC, phản ứng nhanh của lực lượng CS113. Đảm bảo công tác hậu cần – kỹ thuật, khoa học công nghệ, thông tin, cơ yếu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác, chiến đấu thường xuyên và đột xuất của toàn lực lượng.

Tăng cường công tác cải cách hành chính trong công an nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân

Hội thao lực lượng Công an nhân dân năm 2017 của Bộ, đội bóng chuyền nam đạt giải Nhì; Giải bơi ứng dụng đạt giải Ba toàn đoàn; giải chạy vũ trang việt dã đạt giải Nhì toàn đoàn…

Phát huy tốt vai trò tham mưu, nòng cốt của lực lượng CAND, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo vệ ANTT. Các mặt công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị, tư tưởng và tổ chức ngày càng được củng cố, tăng cường, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới.

Năm 2018 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo bước đột phá phát triển của cả nhiệm kỳ 2015 – 2020. Dự báo Quảng Bình vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách. Để thực hiện thắng lợi những mục tiêu, kế hoạch nhiệm vụ trong thời gian tới, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại, toàn lực lượng Công an Quảng Bình nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đồng bộ các biện pháp đảm bảo tốt an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nhà.

Ngô Quang Văn