Công tác tranh thủ người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện Minh Hóa

995

Minh Hóa là huyện miền núi nằm phía Tây Bắc của tỉnh Quảng Bình, toàn huyện có 15 xã và 01 thị trấn diện tích tự nhiên 1.410 km2; dân số 54.822 người với 11 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số có 10 dân tộc: Bru – Vân Kiều, Chứt, Mường, Thổ, Tày, A Rem, Khơ me, Nùng, Pa Cô, Ê Đê với 2586 hộ/11.529 khẩu, chiếm 21,02% dân số toàn huyện. Đồng bào dân tộc thiểu số chủ yếu sống tập trung tại 40 thôn, bản của 04 xã biên giới là Trọng Hóa, Dân Hóa, Thượng Hóa và Hóa Sơn.

Từ khi đất nước hòa bình cho đến nay, đặc biệt là sau hơn 30 năm Đảng ta thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, tình hình kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện Minh Hóa nói chung và vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng đã có những bước chuyển biến tích cực, đời sống của nhân dân có những cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau nên tại các vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện kinh tế phát triển chậm hơn, số hộ đói nghèo vẫn còn chiếm tỷ lệ cao, kèm theo đó là trình độ dân trí chưa đồng đều, các hủ tục lạc hậu vẫn còn ăn sâu, bám rễ và trở thành nếp sống của đồng bào trong nhiều năm nay. Lợi dụng những đặc điểm đó, các thế lực thù địch, đặc biệt là các đối tượng cực đoan trong các tổ chức tôn giáo và số đối tượng trong các tổ chức Phi chính phủ (NGO) tạo nhiều lý do thâm nhập địa bàn để nắm tâm tư, nguyện vọng của người dân, đặc biệt luôn chú ý đến những thiếu sót của cấp ủy chính quyền trong việc thực hiện chính sách dân tộc để có tác động lôi kéo như: Thông qua các hoạt động từ thiện, nhân đạo để dụ dỗ bà con thực hiện theo mục đích ý đồ của chúng gây mất ổn định an ninh trật tự trên địa bàn. Nhận thức rõ vai trò của đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, Ban chỉ huy Công an huyện Minh Hóa luôn quan tâm chỉ đạo lực lượng an ninh bám địa bàn, nắm chắc tình hình an ninh trật tự, đi sâu tìm hiểu, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của đồng bào dân tộc thiểu số để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và các cơ quan đoàn thể giải quyết tốt những chính sách dân tộc, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho đồng bào; động viên tinh thần giúp họ yên tâm lao động sản xuất, góp sức vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội và giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn huyện. Lực lượng Công an huyện đã chủ động nắm các vấn đề phức tạp phát sinh liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số, hoạt động của các thế lực thù địch và làm tốt công tác vận động quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các địa bàn trọng yếu tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số, do đó tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện Minh Hoá nói chung và vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng trong những năm qua luôn được giữ vững.

Để đạt được kết quả trên, ngoài sự nỗ lực chung của các cấp, các ngành thì đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Minh Hóa cũng có nhiều đóng góp hết sức quan trọng trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, chính họ là “cầu nối”đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với bà con vùng sâu, vùng xa và giữ vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện Minh Hóa. Đặc biệt người có uy tín đã kịp thời cung cấp các thông tin liên quan đến an ninh trật tự, tham gia giải quyết nhiều vụ việc phức tạp trên địa bàn,tiêu biểu như bác: Trương Văn Bá, Cao Tiến Thuỳnh ở xã Thượng Hóa; bác Đinh Minh Thoan, Cao Tiến Nhồng xã Hóa Sơn; bác Hồ Bun xã Trọng Hóa; bác Cao Xuân Xiêm, Hồ Pheo, Cao Quý Nhèng xã Dân Hóa đã góp phần ổn định tình hình địa bàn, không để các thế lực thù địch có điều kiện lợi dụng đồng bào dân tộc thiểu số để chống phá. Với vị trí vai trò hết sức quan trọng, do đó lực lượng An ninh Công an huyện Minh Hóa thường xuyên gặp mặt, thăm hỏi động viên. Đồng thời, hàng năm, Công an huyện đã trích một phần kinh phí tổ chức gặp mặt người có uy tín để biểu dương, khen thưởng, tặng quà, khám chữa bệnh để động viên người có uy tín phục vụ tốt hơn nữa sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Từ những việc làm trên nên an ninh trật tự trên địa bàn vùng dân tộc huyện Minh Hóa luôn được đảm bảo giữ vững. Đồng bào dân tộc thiểu số luôn chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tăng cường tăng gia sản xuất phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn.

Thượng tá Lê Thanh Hòa         

Phó Trưởng Công an huyện Minh Hóa