Công an thành phố Đồng Hới đẩy mạnh cải cách hành chính vì nhân dân phục vụ

141

Cải cách hành chính là một trong những lĩnh vực công tác được Đảng, Nhà nước ta hết sức coi trọng, đặc biệt trong thời kỳ mở cửa hội nhập hiện nay; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng xác định cải cách hành chính là một trong ba đột phá chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam đến năm 2020.

Quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, kế hoạch của Chính phủ, Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Bình, thời gian qua, Công an thành phố Đồng Hới đã tích cực thực hiện công tác cải cách hành chính nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn. Căn cứ Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020; Chỉ thị số 06/CT-BCA của Bộ Công an về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020 trong lực lượng Công an nhân dân, Công an thành phố Đồng Hới đã xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện một cách sâu rộng, hiệu quả trong toàn lực lượng Công an thành phố.

Với chức năng được giao là thực hiện công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự (ANTT) trên một số lĩnh vực, trong đó tập trung chủ yếu là công tác quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội. Để quản lý, phục vụ có hiệu quả nhu cầu của 40.059 hộ với 137.111 nhân khẩu sinh sống trên địa bàn, Công an thành phố Đồng Hới đã xây dựng Kế hoạch số 1455/KH-CAĐH-TH để triển khai Đề án “Cải cách hành chính về TTATXH giai đoạn 2013 – 2020”, trên cở sở chức năng, nhiệm vụ được giao, các đội nghiệp vụ, Công an các phường đã chủ động đề ra các khẩu hiệu, tiêu chí hành động, như: Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) với khẩu hiệu “CSGT Đồng Hới văn minh, lịch sự, có trách nhiệm cao trong các mặt công tác đảm bảo TTATGT, tận tụy phục vụ nhân dân”; Đội Cảnh sát QLHC về TTXH với tiêu chí “Người dân chỉ đến 2 lần: 1 lần nộp hồ sơ và 1 lần nhận kết quả”; Công an phường Nam Lý với khẩu hiệu “Kỷ cương, sáng tạo và hiệu quả, nghiêm chỉnh chấp hành điều lệnh CAND”; Công an phường Đồng Mỹ với khẩu hiệu “Kiên quyết ngăn chặn và đẩy lùi quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”…. Nhiều đội nghiệp vụ và Công an phường còn có các hình thức, biện pháp, cách làm sáng tạo, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, trong đó trọng tâm là khuyến khích, động viên CBCS trong đơn vị thực hiện tốt phong trào thi đua “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nước, vì dân”. Đẩy mạnh cải cách thể chế hành chính đảm bảo tiến độ, chất lượng, tích cực tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND ban hành nhiều văn bản, chương trình kế hoạch công tác liên quan công tác quản lý Nhà nước về ANTT thể hiện rõ nét tinh thần cải cách hành chính, tạo sự thống nhất, đồng bộ, đơn giản hóa và giảm phiền hà cho tổ chức, công dân khi thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan Công an.

Tập trung chỉ đạo quyết liệt, mạnh mẽ, tiến hành rà soát, cải tiến, bổ sung, sửa đổi các thủ tục liên quan trên các lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh, trật như đăng ký hộ khẩu, cấp CCCD, chứng minh nhân dân, quản lý các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; xử lý vi phạm, giải quyết tai nạn giao thông… theo hướng loại bỏ những thủ tục không cần thiết, đơn giản hóa các biểu mẫu, tờ khai, chuẩn hóa thông tin, rút ngắn thời gian, tạo thuận lợi nhất cho công dân và tăng cường trách nhiệm của cán bộ Công an. Rút ngắn thời gian tiếp nhận, xử lý, trả kết quả hồ sơ cấp hộ khẩu từ 15 ngày (Theo quy định của Luật cư trú) xuống còn 7 ngày. Duy trì chế độ thứ 5 hàng tuần cử cán bộ trực tiếp đến các xã, phường để hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết hộ khẩu, giải quyết ngay trong ngày đối với các trường hợp: Xóa hộ khẩu theo giấy khai tử, chuyển đi, nhập sinh và các trường hợp có nhu cầu chính đáng khác. Các loại giấy tờ liên quan trước đây phải qua công chứng, nay cán bộ tiếp nhận hồ sơ trực tiếp kiểm tra và xác nhận vào bản sao để lưu hồ sơ; thực hiện nghiêm túc chế độ làm việc ngày Thứ 7 để đăng ký hộ khẩu và cấp phát CMND, CCCD; thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả các thủ tục liên quan quản lý các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện tất cả các ngày trong tuần thay vì chỉ tiếp vào Thứ 5 hàng tuần như trước đây. Hướng dẫn khai báo, đăng ký tạm trú (Kể cả khách trong nước và người nước ngoài) qua mạng đảm bảo nhanh chóng, thuận lợi, chính xác, người dân không phải mất công đến cơ quan Công an để đăng ký như trước đây. Ngoài ra, Công an thành phố đã tổ chức việc trả hộ khẩu, CMND, CCCD qua đường Bưu điện để giảm bớt việc đi lại cho nhân dân…

Để đảm bảo chất lượng của các thủ tục hành chính, từng bước nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, đơn vị đã tiến hành công khai các hồ sơ, biểu mẫu, trình tự thực hiện, thời gian, lệ phí… tại các phòng tiếp dân nhằm tạo thuận lợi cho việc thực hiện của tổ chức, cá nhân và công tác quản lý của cơ quan Công an; hồ sơ, biểu mẫu luôn được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, khoa học. Lựa chọn những đồng chí có năng lực, trình độ, kinh nghiệm công tác, khả năng giao tiếp tốt… để bố trí tiếp xúc, làm việc với nhân dân. Quá trình tiếp xúc, giải quyết công việc, CBCS luôn giữ đúng lễ tiết, tác phong, trang phục đúng điều lệnh CAND, có thái độ lịch sự, đúng mực, tận tình phục vụ nhân dân.

Đi đôi với việc đẩy mạnh thể chế, thủ tục hành chính, việc ứng dụng khoa học công nghệ, bố trí các trang thiết bị, phương tiện, máy móc vào công tác giải quyết thủ tục hành chính; bố trí phòng tiếp dân, hộp thư góp ý tại trụ sở Công an thành phố và Công an các phường, xã luôn được BCH Công an thành phố quan tâm. Trang bị, lắp đặt máy điều hòa, quạt, máy lọc nước, máy đánh giày… tại phòng tiếp công dân, nhằm phục vụ tối đa nhu cầu của nhân dân khi đến làm việc, giải quyết các thủ tục tại Công an thành phố. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động tiếp nhân dân, giải quyết công việc của CBCS bằng các chương trình, kế hoạch, trực tiếp kiểm tra hoạt động hàng ngày hoặc qua hệ thống camêra được trang bị. Qua đó đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các hoạt động, thái độ CBCS làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành, của đơn vị khi tiếp xúc, giải quyết công việc với nhân dân.

Thời gian tới, để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính nhằm phục vụ tối đa các nhu cầu chính đáng của nhân dân, lực lượng Công an thành phố Đồng Hới cần phát huy và thực hiện tốt hơn một số công việc sau:

Một là, tiếp tục quán triệt một cách sâu rộng cho CBCS nắm vững các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Bình cũng như của Thành ủy, UBND thành phố về công tác cải cách hành chính. Trong đó, cần tập trung thực hiện tốt Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020; Chỉ thị số 06/CT-BCA của Bộ Công an về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020 trong lực lượng Công an nhân dân; Quyết định số 4047/QĐ-BCA-C61, Kế hoạch số 898/KH-CAT-PV11 của Công an tỉnh và kế hoạch số 1455/KH-CAĐH-TH về triển khai thực hiện Đề án “Cải cách hành chính trong lĩnh vực Quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội giai đoạn 2013-2020”, để triển khai trong toàn lực lượng Công an thành phố.

Hai là, đi đôi với việc tăng cường công tác cải cách hành chính là  “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, phong trào thi đua ghi sổ vàng lập công “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nước, vì dân”… trong toàn lực lượng Công an thành phố.

Ba là, đẩy mạnh cải cách các thể chế, thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, tinh gọn. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, cải tiến các thủ tục hành chính, quy trình công tác còn rườm rà, gây khó khăn, vướng mắc cho nhân dân theo hướng loại bỏ những thủ tục không cần thiết, đơn giản hóa các biểu mẫu, tờ khai, chuẩn hóa thông tin, rút ngắn thời gian, công khai, minh bạch về thủ tục, thời gian, lệ phí… nhằm tạo thuận lợi nhất cho nhân dân.

Bốn là, quan tâm, bố trí đội ngũ CBCS làm công tác tiếp công dân có đủ trình độ, khả năng, nhiệt tình, tâm huyết. Phải đặt lợi ích chính đáng của doanh nghiệp, nhân dân lên trên hết, tất cả vì nhân dân phục vụ. Thường xuyên nghiên cứu, bố trí, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của số CBCS thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc với nhân dân theo quy định. Qua đó để làm cho CBCS luôn nhìn thấy cái mới, luôn tìm tòi, sáng tạo, học tập, nỗ lực vươn lên để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Phát hiện, uốn nắn, xử lý kịp thời những CBCS có hành vi hách dịch, nhũng nhiễu nhân dân.

Năm là, không ngừng nâng cao việc ứng dụng các thành tựu của khoa học, công nghệ thông tin, phương tiện máy móc hiện đại vào phục vụ công tác tiếp nhận, giải quyết các hồ sơ liên quan đến việc cấp hộ khẩu, CCCD, đăng ký lưu trú, tạm trú và thực hiện các công việc liên quan khác. Quan tâm bố trí phòng tiếp công dân đảm bảo khang trang, sạch, đẹp, thoáng mát, có đầy đủ bàn, ghế, giấy bút… nhằm phục vụ tốt nhất cho nhân dân khi đến giải quyết các công việc liên quan tại Công an thành phố Đồng Hới.

Thượng tá, Ths Nguyễn Quang Toản    

Phó Trưởng Công an thành phố Đồng Hới