Công an thành phố Đồng Hới phát động cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”

71

Sáng nay, 22/02/2017, Công an thành phố Đồng Hới tổ chức lễ phát động cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Tường, Phó giám đốc Công an tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo CVĐ, đồng chí Hà Quốc Phong, Phó bí thư Thành ủy, thành phố Đồng Hới, lãnh đạo UBND thành phố, Ban tuyên giáo thành ủy cùng đại diện Ban chỉ đạo cuộc vận động của Công an Quảng Bình.

Cuộc vận động được phát động nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của tập thể chỉ huy, CBCS Công an thành phố Đồng Hới đối với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng phong cách, bản lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng; tư thế, lễ tiết tác phong, ứng xử văn hóa, văn minh, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân.

 

Toàn cảnh Hội nghị

  Công an thành phố Đồng Hới đã xây dựng Kế hoạch với 7 nội dung, đưa vào thực hiện các nội dung trọng tâm, tập trung vào thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng; kết hợp chặt chẽ với cuộc vận động, các phong trào thi đua “ Vì ANTQ”; “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; “Ghi sổ vàng lập công, mỗi ngày làm một việc tốt vì nước, vì dân”; “ Học tập, noi theo tấm gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp”… Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ và khẩu hiệu hành động năm 2017  “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”.

Đại diện các đội nghiệp vụ, CA, các Phường, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ ký cam kết thi đua thực hiện cuộc vận động.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Tường, Phó giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Mỗi một CBCS Công an thành phố Đồng Hới cần quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp ủy các cấp, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng. Đẩy mạnh phong trào thi đua sâu rộng đến từng CBCS, triển khai thực hiện có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của mỗi đội, đơn vị. Từ lãnh đạo, chỉ huy các cấp cần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, nòng cốt trong thực hiện, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần nghiêm túc thực hiện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

                                                                                                                                                                                                                          Thùy Trang