Công an thị xã Ba Đồn: Tập huấn bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ lực lượng Công an viên năm 2017

230

Ngày 15-5 tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã Ba Đồn, Công an thị xã Ba Đồn tổ chức lớp bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng Công an viên năm 2017. Đã có 62 học viên thuộc 10 xã trên địa bàn thị xã tham gia tập huấn.

Đồng chí Trung tá Vũ Thị Kim Oanh, Phó Trưởng Công an Thị xã phát biểu tại lễ khai giảng lớp tập huấn

Trong thời gian 07 ngày (từ 15 đến 21/5/2017) học viên sẽ được các giảng viên kiêm nhiệm là lãnh đạo Công an thị xã giới thiệu, hướng dẫn 7 chuyên đề về công tác điều tra cơ bản nắm tình hình về ANTT ở cơ sở; những tình huống đặt ra và xử lý ban đầu của Công an xã trước một vụ việc vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự xảy ra trên địa bàn xã; công tác phân loại, giải quyết các vụ vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn cơ sở; công tác Quản lý đối tượng và quản lý các hành vi vi phạm pháp luật tại địa bàn cơ sở; công tác QLHC về trật tự xã hội ở cơ sở; công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông và công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự của công an xã; công tác tiếp xúc với nhân dân và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thông qua lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, nhằm trang bị cho lực lượng Công an viên những kiến thức pháp luật, nghiệp vụ cơ bản, thiết thực, có liên quan đến công tác bảo vệ ANTT tại cơ sở; công tác quản lý hành chính Nhà nước trên lĩnh vực an ninh trật tự; các quy định của pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Công an viên; những kiến thức nghiệp vụ cơ bản và phương pháp nắm tình hình ANTT; qua đó nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong và năng lực công tác cho Công an viên, góp phần xây dựng và củng cố lực lượng Công an viên ngày càng trong sạch, vững mạnh về pháp luật, giỏi về nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới. 

V. Đồng