Công an thị xã Ba Đồn và UBND Xã Quảng Thủy tổ chức Hội nghị xây dựng mô hình “Xã không có tệ nạn ma túy”

245

Ngày 07/4/2017, Công an thị xã Ba Đồn và Đảng ủy, UBND Xã Quảng Thủy vừa tổ chức Hội nghị xây dựng mô hình “Xã không có tệ nạn ma túy”.

Các đại biểu dự hội nghị ký cam kết thực hiện mô hình “Xã không có tệ nạn ma túy”.

Trong những năm qua tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Quảng Thủy luôn được giữ vững. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình tội phạm vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm liên quan đến ma túy. Thực hiện Kế hoạch của Công an tỉnh Quảng Bình và Công văn, Kế hoach của Thị ủy, UBND thị xã Ba Đồn về việc xây dựng mô hình “Xã, phường không có tệ nạn ma túy”, Công an thị xã Ba Đồn và Đảng ủy, UBND Xã Quảng Thủy đã tổ chức Hội nghị xây dựng mô hình “Xã không có tệ nạn ma túy”

  Hội nghị đã tập trung thảo luận thống nhất đề cao sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, quần chúng nhân dân tích cực tham gia xây dựng xã, phường và khu dân cư không có tệ nạn ma túy; đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng trên địa bàn đấu tranh quyết liệt với các hành vi mua bán, vận chuyển tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, thực hiện đồng bộ các giải pháp để kiềm chế làm giảm sự gia tăng của tội phạm ma túy và người nghiện ma túy trên địa bàn.

Tại hội nghị  các tổ chức đoàn thể, nhà trường và các hộ gia đình trên địa bàn xã ký cam kết xây dựng mô hình “Xã không có tệ nạn ma túy” với các nội dung chính: Không vận chuyển, tàng trữ, mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy; không mắc tệ nạn ma túy. Mỗi gia đình, mỗi người thực hiện tốt “ba không”: “Không giữ, không thử, không mua bán ma túy. Thực hiện nghiêm “bốn giữ”: “Giữ người, giữ của, giữ xóm làng, giữ tình thương”, góp phần  đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với các hoạt động tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy.

V. Đồng