Công an tỉnh tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị TW 6 (Khóa XII)  

28

Ngày 20-10, Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành TW Đảng (Khóa XII). Dự và chỉ đạo có Thiếu tướng Từ Hồng Sơn – UVTVTU, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí trong  Ban Thường vụ, lãnh đạo Công an tỉnh và các đồng chí UVBCH Đảng bộ Công an tỉnh, các đồng chí Bí thư Đảng bộ, Chi bộ cơ sở (thuộc Đảng bộ Công an tỉnh).

Hội nghị thông báo nhanh nội dung kết quả Hội nghị TW 6, Ban chấp hành TW Đảng (Khóa XII).

Tại hội nghị Thiếu tướng Từ Hồng Sơn – UVTVTU, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã thông báo nhanh nội dung kết quả Hội nghị TW 6, Khóa XII, với các nội dung như kết luận về kinh tế, xã hội và tài chính ngân sách năm 2017, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và tài chính – ngân sách năm 2018; Nghị quyết “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; công tác dân số trong tình hình mới..v.v… Các nội dung về tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh và công tác xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh ta trong 9 tháng năm 2017; nhiệm vụ những tháng tiếp theo.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Từ Hồng Sơn yêu cầu các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở thông báo nhanh Nghị quyết của Hội nghị TW6, Khóa XII đến toàn thể đảng viên, cán bộ chiến sỹ trong đơn vị để nắm vững, thống nhất về nhận thức và hành động. Từng cán bộ, Đảng viên phải tự chủ động nghiên cứu sâu hơn về các nội dung Nghị quyết TW6, Khóa XII để đề ra các biện pháp thực hiện hiệu quả, thiết thực và phù hợp.

                                                        Tin, ảnh:  Trần Tuấn