Công an tỉnh họp xét đề nghị giảm án cho phạm nhân trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

Ngày 5-2, Hội đồng xét đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 của Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị thẩm định hồ sơ, danh sách đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù năm 2018. Dự và chỉ đạo hội nghị có Đại tá Trần Minh Thùy – Phó giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch Hội đồng.

Hội nghị họp xét đề nghị giảm án cho phạm nhân trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

 Trong 8 trường hợp phạm nhân nằm trong diện xét đề nghị giảm án, có 5 phạm nhân đang thi hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh và 3 phạm nhân đang thi hành án tại các nhà tạm giữ. Đây là số phạm nhân có quá trình cải tạo tốt, tích cực lao động, học tập, chấp hành nghiêm kỷ luật, nội quy, quy định của pháp luật và Trại tạm giam Công an tỉnh và các nhà tạm giữ thuộc Công an các đơn vị gồm huyện Bố Trạch, huyện Lệ Thủy và TX. Ba Đồn.

Với tinh thần làm việc khách quan, dân chủ, minh bạch và đúng quy định của pháp luật, Hội đồng xét đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 của Công an tỉnh đã xem xét hồ sơ, phân tích nội dung phạm tội, cũng như quá trình lao động cải tạo chấp hành án của từng trường hợp và thống nhất đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình xem xét giảm án theo đúng quy định.

 

                                                            TT

 

6 ĐIỀU BÁC HỒ DẠY CAND

Đối với tự mình, phải

cần, kiệm, liêm, chính

Đối với đồng sự, phải

thân ái giúp đỡ

Đối với Chính phủ, phải

tuyệt đối trung thành

Đối với nhân dân, phải

kính trọng lễ phép

Đối với công việc, phải

tận tụy

Đối với địch, phải

cương quyết khôn khéo

Tin tiêu điểm

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp

Ngày 19-5, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ (Nghị quyết số 26-NQ/TW).

Phường Hải Thành triển khai xây dựng mô hình “Bãi tắm an toàn về an ninh trật tự”

Phường Hải Thành triển khai xây dựng mô hình “Bãi tắm an toàn về an ninh trật tự”

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương làm việc với UBKT Tỉnh ủy và Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Bình

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương làm việc với UBKT Tỉnh ủy và Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Bình

Kỳ 3: Quan điểm nhân dân trong tư tưởng Công an nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kỳ 3: Quan điểm nhân dân trong tư tưởng Công an nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kỳ 2: Xây dựng bản chất Công an nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Kỳ 2: Xây dựng bản chất Công an nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Công an Thành phố Đồng Hới vinh dự nhận Cờ Thi đua xuất sắc phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy” 2013-2018

Công an Thành phố Đồng Hới vinh dự nhận Cờ Thi đua xuất sắc phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy” 2013-2018

Chủ tịch Hồ Chí Minh với Công an nhân dân

Chủ tịch Hồ Chí Minh với Công an nhân dân

Tư tưởng của Bác về thi đua yêu nước

Tư tưởng của Bác về thi đua yêu nước

Công an Quảng Bình tham gia Liên hoan nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân lần thứ X năm 2018

Công an Quảng Bình tham gia Liên hoan nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân lần thứ X năm 2018

Công an tỉnh Quảng Bình tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở

Công an tỉnh Quảng Bình tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở