Công ty TNHH Tứ Quý khai thác khoáng sản vi phạm pháp luật

295

Ngày 06/12/2021, Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường kiểm tra công tác chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường, Luật khoáng sản đối với Công ty TNHH Tứ Quý về hoạt động khai thác khoáng sản tại địa bàn huyện Bố Trạch.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường phát hiện mỏ cát của Công ty TNHH Tứ Quý, có địa chỉ tại TDP Chiến Thắng, thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình do ông Phạm Xuân Lập (1957) người địa phương làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty, trong quá trình hoạt động khai thác khoáng sản có dấu hiệu vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và Luật khoáng sản.

Hiện trường vụ việc

Ngày 06/12/2021, Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường đã ra quyết định kiểm tra công tác chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường, Luật khoáng sản đối với Công ty TNHH Tứ Quý về hoạt động khai thác khoáng sản. Qua kiểm tra, Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường xác định Công ty TNHH Tứ Quý đã vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản và đã lập biên bản kiểm tra, biên bản VPHC theo quy định tại Nghị định số 36/NĐ-CP, ngày 24/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường tiếp tục xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện trường vụ việc
Hiện trường vụ việc

Trần Lương