Công ty Xăng dầu Quảng Bình tổ chức hội nghị sơ kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự năm 2016 và triển khai công tác đảm bảo ANTT năm 2017

31

Ngày 21- 4 – 2017, Công ty Xăng dầu Quảng Bình đã tổ chức đánh giá lại công tác bảo vệ an ninh trật tự tại các cơ sở kinh doanh của công ty trên địa bàn trong thời gian qua và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

 

Toàn cảnh hội nghị.

Công ty Xăng dầu Quảng Bình hiện có 52 cơ sở trực thuộc; trong đó, bao gồm các cửa hàng kinh doanh về: xăng, dầu, gas-dầu mỡ nhờn và 1 kho cảng xăng dầu Sông Gianh có sức chứa 5000 m3. Mạng lưới kinh doanh được phân bố đều khắp trên 8 huyện, thị xã, thành phố trên toàn tỉnh. Đây là hệ thống các cơ sở kinh doanh những sản phẩm dễ bay hơi, dễ thất thoát, dễ cháy nổ và thường xuyên có lưu lượng tiền mặt lớn nên yêu cầu công tác đảm bảo tuyệt đối an toàn về con người, tài sản, hàng hóa, tiền mặt là vấn đề trọng tâm trong quá trình hoạt động của công ty.

Hàng năm, Công ty đã ký kết các hợp đồng đảm bảo ANTT với Công an các xã, phường, thị trấn; hợp đồng ANTT với tổ dân phố, thôn trên địa bàn phối hợp giữ gìn ANTT trong toàn công ty. Một số vụ việc mất an toàn xảy ra trong năm 2016 đã được phối hợp giải quyết kịp thời. Năm qua, đã không có vụ việc nghiêm trọng về mất an toàn, an ninh trong Công ty. Các đơn vị, cơ sở an toàn tuyệt đối về mọi mặt, không có tội phạm, không có ma túy, không có tệ nạn xã hội. Thường xuyên tuyên truyền giáo dục chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước cho CBCNV toàn công ty. Phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh triển khai xây dựng mô hình ” Ba an toàn ” về ANTT tại các đơn vị trực thuộc. Việc xây dựng mô hình đến nay đã đem lại nhiều chuyển biến tích cực, hoạt động của công ty ngày càng nề nếp, trật tự và ổn định, bảo vệ tốt tài sản, cơ sở vật chất, tiền, hàng; làm tốt công tác PCCN, PCBL, an toàn, an ninh trong công ty và trên địa bàn.

Năm 2017, Công ty Xăng dầu Quảng Bình sẽ tiếp tục thực hiện tốt phương án đảm bảo tuyệt đối về tài sản, hàng hóa, phương tiện, con người. Tăng cường xây dựng đơn vị điển hình tiên tiến về phong trào toàn dân bảo vệ an toàn ANTQ, phấn đấu là lá cờ đầu trong công tác ANTT và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, được tặng thưởng cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công An.

 

                                                                                         Việt Hùng