Công an xã Kim Thủy tăng cường xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn

200

Phát huy vai trò nòng cốt, Ban Công an xã Kim Thủy đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các ban ngành, đoàn thể tổ chức xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng đi vào chiều sâu và thu được nhiều kết quả quan trọng, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Quán triệt và thực hiện Nghị quyết của Đảng, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, quản lý và điều hành của cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn xã Kim Thủy và sự đồng tình hưởng ứng của đông đảo nhân dân, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được xây dựng, duy trì và có bước phát triển sâu rộng với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể.

Phát huy vai trò nòng cốt, Ban Công an xã Kim Thủy luôn chú trọng công tác xây dựng lực lượng, thường xuyên kiện toàn bộ máy, quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng và đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức nghiệp vụ, pháp luật cho mỗi Công an viên nhằm nâng cao lòng trung thành, bản lĩnh và sẵn sàng đáp ứng nhiệm vụ được giao, tận tâm, nhiệt huyết phục vụ nhân dân. Là một địa bàn miền núi, tập trung đồng bào dân tộc thiểu số, vùng giáp ranh với huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, với đặc thù khó khăn, phức tạp; Ban Công an xã đã tập trung nắm tình hình và kịp thời tham mưu Cấp ủy, Chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành đoàn thể liên quan tăng cường công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự tại vùng giáp ranh và đẩy mạnh công tác dân vận, quan tâm đời sống đối với đồng bào dân tộc thiểu số, chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến. Từ những việc làm thiết thực đó, đã tạo được niềm tin đối với nhân dân, đạt nhiều kết quả quan trọng trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an xã Kim Thủy vận động nhân dân giao nộp vũ khí

Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh, Công an huyện Lệ Thủy, Ban Công an xã đã chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; tự giác giao nộp, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phòng, chống cháy, nổ, xây dựng, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình tổ chức quần chúng đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhất là vào các dịp Tết Nguyên đán, các ngày lễ, sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn.

Nổi bật là trong 09 tháng đầu năm 2017, Ban Công an xã đã tập trung phối hợp với các lực lượng chức năng, các ban ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tăng cường công tác nắm tình hình trên các tuyến, địa bàn, dự báo, nhận định tình hình tham mưu cấp ủy Đảng, Chính quyền ngăn chặn và xử lý kịp thời, có hiệu quả các vụ việc xảy ra, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và hạn chế, đẩy lùy các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Điển hình như đã phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ của Công an huyện Lệ Thủy điều tra, làm rõ 09 vụ việc, trong đó: Gây rối trật tự cộng 04 vụ/ 14 đối tượng, hủy hoại tài sản 01 vụ/ 05 đối tượng, hiếp dâm 01 vụ/ 01 đối tượng, trộm cắp tài sản 03 vụ/ 04 đối tượng; các vụ việc trên được tiến hành xử lý theo đúng quy định; gọi hỏi, răn đe giáo dục hàng chục đối tượng trong diện quản lý; vận động thu hồi trong nhân dân 10 khẩu súng các loại; tổ chức tuần tra đảm bảo trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông; xây dựng, duy trì và củng cố hơn 30 mô hình đã và đnag hoạt động có hiệu quả, như: Tổ tự quản về an ninh trật tự, tổ an ninh nhân dân, Hội phụ nữ với công tác giáo dục con em, nói không với ma túy, tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật, cổng trường an toàn về an ninh trật tự, an toàn giao thông, bản làng bình yên…

Đồng chí Hồ Văn Tuấn- Trưởng Công an xã Kim Thủy tuyên truyền, vận động bà con chấp hành pháp luật tại bản An Bai

Với những kết quả đã đạt được, Ban Công an xã Kim Thủy nhiều năm liền vinh dự được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng về thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh trật tự khu vực giáp ranh, an ninh quốc gia trên tuyến đường biên giới giáp nước bạn Lào và luôn được quần chúng nhân dân đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ trong công tác, chiến đấu.

Thời gian tới, tình hình trong nước, tỉnh nhà và trên địa bàn huyện Lệ Thủy bên cạnh những điều kiện thuận lợi cũng có nhiều khó khăn, thách thức đối với nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự. Các vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội sẽ tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, đặt ra nhiều vấn đề mới trong đấu tranh, bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Để đảm bảo an ninh trật tự trong mọi tình huống cần tận trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương xã Kim Thủy, các cơ quan, tổ chức cơ sở cần nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, là cơ sở để xây dựng thế trận an ninh nhân dân và nền an ninh nhân dân vững chắc.

2. Ban Công an xã Kim Thủy tiếp tục tích cực tham mưu về nội dung, phương pháp, biện pháp tổ chức phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, không ngừng đổi mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đảm bảo thiết thực, linh hoạt, sáng tạo, phù hợp điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng thôn, xóm, từng lĩnh vực và từng chuyên đề hợp lòng dân, vừa sức dân, phù hợp với lợi ích của nhân dân, xuất phát từ yêu cầu của đời sống nhân dân.

3. Chú trọng phát triển và nâng cao chất lượng các hình thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải từ gia đình đến cộng đồng dân cư, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

4. Tăng cường công tác tuyên truyền về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại đối tượng, tội phạm và tệ nạn xã hội để nhân dân được thông tin kịp thời, thường xuyên về tình hình an ninh trật tự để tự mình phòng ngừa, cảnh giác và vận động mọi người cùng phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm. Coi trọng việc nêu gương người tốt, việc tốt, những kinh nghiệm hay trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

5. Thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, đánh giá chất lượng các mô hình, nhân rộng kinh nghiệm mô hình hoạt động hiệu quả, tìm chọn xây dựng những mô hình mới phù hợp. Tăng cường phối hợp với với Ban quân sự xã, Mặt trận Tổ quốc xã và các ban ngành, đoàn thể trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Vận động cán bộ, công nhân viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới gắn với chương trình phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, nhất là chú trọng “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Thiếu tá Cao Thanh Thiện         

Đội trưởng, phòng Công tác Chính trị