Công an xã Thái Thủy phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở

171

Là địa bàn giáp ranh với huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị và các xã lân cận của huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, những năm gần đây, công tác vận động và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Thái Thủy đã được triển khai thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, rộng khắp. Góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế của địa phương.

Công an xã Thái Thủy phối hợp Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trên địa bàn

Quá trình triển khai thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở xã Thái Thủy, công tác tuyên truyền, vận động đã được cấp uỷ Đảng, Chính quyền địa phương chú trọng đặc biệt. Theo đó, hàng năm, trên cơ sở đặc điểm, tình hình địa phương và các văn bản, chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên, Ban Công an xã đã chủ động, kịp thời tham mưu Đảng ủy, UBND xã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định của pháp luật; thông báo tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm đến cán bộ, nhân dân nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, tự quản, tự phòng, tích cực tham gia phát hiện, đấu tranh tố giác tội phạm; cảm hóa giáo dục đối tượng lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, vận động đối tượng ra đầu thú, tự thú.

Công an xã Thái Thủy vận động thu hồi vũ khí trong nhân dân

Xác định rõ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc giữ gìn, bảo vệ an ninh trật tự; Ban Công an xã đã trực tiếp tham mưu cấp ủy, chính quyền và phối hợp các ban, ngành, đoàn thể trong xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đến các khu dân cư; duy trì thường xuyên công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh nông thôn. Công tác tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được lồng ghép trong các cuộc họp tại xã, khu dân cư, thôn, xóm…“Nhờ những cách làm sáng tạo, phong phú và đa dạng nên quần chúng nhân dân trên địa bàn đã xác định được vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh”, đồng chí Phạm Văn Đức, Trưởng Công an xã Thái Thủy cho biết.

Chỉ tính riêng trong 09 tháng đầu năm 2017, Ban Công an xã Thái Thủy đã tham mưu, phối hợp tổ chức cho hàng chục cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự; tổ chức 12 đợt tuyên truyền phổ biến giáo dục và trợ giúp pháp lýại các thôn, xóm với trên 500 lượt người nghe; lồng ghép tuyên tuyền pháp luật, phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, bạo hành gia đình…với 16 buổi, gần 5000 lượt người tham gia. Duy trì hoạt động có hiệu quả của 21 tổ an ninh nhân dân, các Chi hội cựu chiến binh, Chi hội phụ nữ tự quản về an ninh trật tự…

 

Đặc biệt, với vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Ban Công an xã đã luôn bám sát địa bàn cơ sở, tích cực phối hợp cùng các ban, ngành đoàn thể và quần chúng nhân dân trong thực hiện tuần tra, phát hiện và xử lý các vụ việc vi phạm. Từ đầu năm 2017 đến nay, Ban Công an xã đã phối hợp tổ chức 52 ca tuần tra đảm bảo trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông tại các nơi trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. Phối hợp điều tra, xử lý 08 vụ việc/25 đối tượng, giải quyết hàng trăm lượt người dân đến làm CMND, đăng ký tạm trú, tạm vắng; gọi hỏi răn đe 07 đối tượng nổi lên trên địa bàn; xây dựng và cũng cố các mô hình như: “hôn xóm bình yên”, “Thôn không ma túy”, “Cụm dân cư tự quản về an ninh trật tự”… Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được tổ chức sâu rộng đã huy động được cả hệ thống chính trị và nhân dân chung tay vào cuộc, mà nòng cốt là Ban Công an xã đã làm tốt công tác nắm, nhận định và tích cực tham mưu, tổ chức thực hiện. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn xã được giữ vững ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế.

Thời gian tới, Ban Công an xã sẽ tiếp tục tham mưu Đảng ủy, UBND xã đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo chiều sâu, trọng tâm là nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và cộng đồng dân cư trong giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa và nông thôn mới. Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân; không để xảy ra các vụ việc khiếu kiện kéo dài và hình thành điểm nóng, đồng thời huy động tối đa nguồn lực đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Thu Thủy