CSGT thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19

177

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” do Thủ tướng Chính phủ phát động và Kế hoạch của Công an tỉnh Quảng Bình về hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt này, Phòng CSGT – Công an tỉnh đã tổ chức phát động phong trào thi đua sâu rộng đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ của đơn vị.

Với nội dung đợt thi đua là chủ động nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình về công tác phòng, chống dịch Covid-19 để kịp thời tham mưu cho Ban giám đốc Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo và có những giải pháp phù hợp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Thượng tá Trần Đức Dương- Trưởng Phòng CSGT – Công an tỉnh phát biểu tại lễ phát động.

Triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp, giải pháp, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông nhằm góp phần kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông. Chủ động đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông, đặc biệt, là các đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid -19 để hoạt động. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn tại các địa điểm tổ chức cách ly tập trung của tỉnh, điểm xét nghiệm, tiêm phòng dịch Covid- 19, các Chốt kiểm soát phòng chống dịch liên ngành, thực hiện kiểm tra dịch tễ, khai báo y tế đối với người, phương tiện ra vào địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh lễ phát động

Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động và nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác đảm bảo TTATGT cũng như nâng cao ý thức, trách nhiệm của người tham gia giao thông. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền những chiến công, thành tích của lực lượng CSGT – Công an tỉnh Quảng Bình trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và phòng, chống dịch Covid-19 trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm lan tỏa sâu rộng, đậm nét về hình ảnh đẹp của Người cán bộ, chiến sĩ CSGT trong lòng nhân dân.

Văn Chín – Phòng CSGT, Công an tỉnh