Cục H44 ký giao ước thi đua, phối hợp thực hiện đảm bảo công tác Hậu cần – Kỹ Thuật năm 2017

371

Ngày 23/02/2017, tại Công an Quảng Bình, Cục Quản lý trang bị kỹ thuật và trang cấp Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật (H44) đã ký kết giao ước thi đua, phối hợp thực hiện đảm bảo công tác Hậu cần – Kỹ thuật năm 2017 với Công an tỉnh Quảng Bình.

Toàn cảnh Lễ ký kết

 

Nhằm đáp ứng yêu cầu, hoạt động công tác Hậu cần – Kỹ thuật trong năm 2017, bản ký kết giao ước thi đua giữa hai đơn vị chỉ rõ: Cục Quản lý trang bị kỹ thuật và trang cấp đề xuất trang bị hỗ trợ thêm về phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng… nhằm phục vụ tốt yêu cầu công tác, chiến đấu của Công an Quảng Bình. Công an tỉnh Quảng Bình có nhiệm vụ tổ chức tiếp nhận, quản lý sử dụng tốt các trang bị được cấp, sử dụng có hiệu quả và thực hành tiết kiệm trong mọi hoạt động.

 

Đại diện hai bên cùng ký kết giao ước

 

Trong năm 2017, Cục Quản lý trang bị kỹ thuật và trang cấp cùng với Công an Quảng Bình quyết tâm nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nội dung giao ước đã ký kết. Tổ chức giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa Cục Quản lý trang bị kỹ thuật và trang cấp Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật và Công an Quảng Bình về công tác xây dựng lực lượng, công tác thanh niên, phụ nữ… Thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của Bộ Công an về công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự ATXH, các quy định của Bộ về quản lý, trang bị và sử dụng phương tiện, thiết bị, vật tư kỹ thuật nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ… Các quy định tiêu chuẩn, định mức trang bị cho các lực lượng trong CAND, đảm bảo công tác Hậu cần – Kỹ thuật, yêu cầu nhiệm vụ công tác chiến đấu thường xuyên và đột xuất trong toàn lực lượng. Xây dựng lực lượng Hậu cần – Kỹ thuật Công an nhân dân đáp ứng mọi yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

                                                                                                                                                                                                                            Thùy Trang