Cục Kiểm soát thủ tục hành chính được chuyển từ Bộ Tư Pháp về trực thuộc Văn phòng Chính phủ

659

Sáng 13/12, Văn phòng Chính phủ (VPCP) đã tổ chức Lễ trao quyết định nhân sự cho 3 Vụ, Cục chia tách, thành lập mới là Vụ Công nghiệp, Vụ Nông nghiệp và Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP trao quyết định và tặng hoa cho các đồng chí vừa được bổ nhiệm

Theo Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Trần Anh Tiến, sau khi Chính phủ mới được Quốc hội bầu và Thủ tướng phê chuẩn các thành viên Chính phủ, VPCP đã tích cực tham mưu, trình Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ và Nghị định số 150/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của VPCP.

Theo Nghị định số 150/2016/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành từ 15/12/2016, Vụ Kinh tế ngành (VPCP) chia tách thành 2 Vụ là Vụ Công nghiệp và Vụ Nông nghiệp. Bên cạnh đó, thành lập Cục Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc VPCP.

Tại buổi lễ, đồng chí Trần Anh Tiến đã công bố các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Vụ Công nghiệp, Vụ Nông nghiệp và Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

Cụ thể, về nhân sự Vụ Công nghiệp, VPCP có quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Điệp, nguyên Vụ trưởng Vụ kinh tế ngành, giữ chức vụ trưởng Vụ Công Nghiệp; các ông Trần Văn Đương, Nguyễn Việt Hồng, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế ngành, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp.

Về nhân sự Vụ Nông nghiệp, VPCP có quyết định giao quyền Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp đối với ông Vũ Tiến Đạt, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế ngành.

Về nhân sự Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, VPCP có quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Ngô Hải Phan, nguyên Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Bộ Tư pháp về công tác tại VPCP và giữ chức Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, VPCP; bà Đỗ Thái Hà, các ông: Nguyễn Văn Lâm, Nguyễn Nguyên Dũng, Nguyễn Duy Hoàng, nguyên Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Bộ Tư pháp về công tác tại VPCP và giữ chức Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, VPCP.

Tặng hoa, trao quyết định và chúc mừng các đồng chí vừa được bổ nhiệm, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 đã đưa ra mục tiêu xây dựng Chính phủ hành động, Chính phủ liêm chính, Chính phủ kiến tạo, nói đi đôi với làm, lấy hiệu quả làm gốc; đề cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong cải cách hành chính của Chính phủ. Việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức VPCP bảo đảm phù hợp, bao quát được hết chức năng, nhiệm vụ của VPCP được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, việc thành lập lại Vụ Nông nghiệp để giúp lãnh đạo VPCP, lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo xử lý kịp thời những vấn đề lớn đặt ra trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thủy sản, quản lý đất đai, tài nguyên nước, thủy lợi, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng nông thôn mới…, đặc biệt là việc phát triển nền nông nghiệp công nghệ cao.

Đối với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Cục được chuyển từ Bộ Tư Pháp về trực thuộc VPCP để tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, đồng thời tăng cường công tác thẩm tra, tham mưu, tổng hợp của VPCP về quy định thủ tục hành chính trong các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng mong muốn, trong thời gian tới, Vụ Công nghiệp, Vụ Nông nghiệp với những cán bộ công chức có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao, am hiểu về ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách, theo dõi, sẽ tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, tổng hợp phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp.

Đối với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Bộ trưởng hy vọng Cục sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ chủ trì triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính gắn với công nghệ thông tin và cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan hành chính nhà nước.

 

Theo chinhphu.vn