Cụm thi đua số 5-Bộ Công an tổ chức giao ban Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2017

19

Ngày 29 tháng 3 năm 2017, tại Công an tỉnh Quảng Bình, Cụm thi đua số 5 – Bộ Công an đã tổ chức hội nghị giao ban Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2017. Tham gia hội nghị có đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Cục nghiệp vụ, V11 của Bộ Công an; lãnh đạo Công an, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn – Thứ trưởng Bộ Công an đã đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Năm 2016 và những tháng đầu năm 2017, phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc đã đạt được những kết quả quan trọng. Lực lượng Công an đã tham mưu có hiệu quả việc tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ban hành nhiều văn bản chỉ đạo việc thực hiện phong trào này, nhất là tại các địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự, phát động sâu rộng phong trào trong nhân dân gắn với việc xây dựng nông thôn mới. Phối hợp chặt chẽ với Mặt trận tổ quốc và các ban ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác dân vận trong mọi tầng lớp nhân dân, xây dựng được hàng trăm mô hình đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm ngay từ cơ sở.

Đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Sơn – Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Sơn – Thứ trưởng Bộ Công an đã biểu dương những kết quả mà lực lượng Công an nói chung và Công an các tỉnh trong cụm thi đua số 5 nói riêng đã đạt được trong thời gian qua trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo An ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Sơn – Thứ trưởng Bộ Công an cũng lưu ý: Năm 2017, dự báo tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến hết phức tạp, khó lường, chính vì vậy đòi hỏi lực lượng Công an cần hết sức chủ động trong công tác, đẩy mạnh việc xây dựng, củng cố và tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tiếp tục đưa phong trào vào đời sống của nhân dân, để mỗi một người dân ý thức được trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn của mình, tin tưởng vào đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giúp đỡ tận tình  để lực lượng Công an nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ngô Quang Văn