Đại hội các câu lạc bộ Công an hưu trí

801

Vừa qua, tất cả các câu lạc bộ Công an hưu trí của các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, nhằm thống nhất về mô hình tổ chức và nhiệm kỳ Câu lạc bộ, nâng cao chất lượng hoạt động, đảm bảo tính lãnh đạo tập trung thống nhất, góp phần phát huy vai trò, trách nhiệm của hội viên Công an hưu trí đối với ngành Công an trong phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.

Đồng chí Đại tá Bùi Xuân Thành – Nguyên Phó giám đốc Công an tỉnh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Công an hưu trí tỉnh Quảng Bình phát biểu chỉ đạo tại Đại hội các câu lạc bộ Công an hưu trí

Tại các đại hội đã đánh giá kết quả hoạt động của các câu lạc bộ trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 như đã duy trì tốt hơn mối quan hệ, tình cảm gắn bó đồng chí, đồng đội dù đang công tác hay đã nghỉ hưu; đóng góp nhiều ý kiến, cống hiến sức lực của mình trong việc đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương nơi cư trú; là hạt nhân trong việc phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Là nơi để các cựu cán bộ công an nghỉ hưu giao lưu, trao đổi thông tin, giúp đỡ lẫn nhau, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân,giữ vững phẩm chất cách mạng, gương mẫu trong lối sống, giáo dục con em và gia đình chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, làm tòn nghĩa vụ của công dân nơi cư trú. Tham gia các hoạt động văn hóa, luyện tập sức khỏe, thực hiện phương châm: “Sống vui, sống khỏe, sống có ích”, thực hiện tốt các việc làm tình nghĩa…

Các câu lạc bộ cũng đã đề ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu 08 Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ các huyện, thị xã, thành phố nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Dự kiến trong tháng 9 năm 2020, sẽ tổ chức Đại hội Câu lạc bộ Công an an hưu trí tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban chấp hành CLB Công an hưu trí Công an huyện Lệ Thủy
Ban chấp hành CLB Công an hưu trí Công an huyện Quảng Ninh
Ban chấp hành CLB Công an hưu trí Công an TP Đồng Hới
Ban chấp hành CLB Công an hưu trí Công an huyện Bố Trạch
Ban chấp hành CLB Công an hưu trí Thị xã Ba Đồn
Ban chấp hành CLB Công an hưu trí huyện Tuyên Hóa
Ban chấp hành CLB Công an hưu trí huyện Minh Hóa cùng các đại biểu dự Đại hội

Trần Viết Thành (PX01)