Đại hội Đảng bộ Phòng Cảnh sát cơ động lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025

1645

Đảng bộ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội Đảng bộ Phòng Cảnh sát cơ động lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025
Thượng tá Dương Công Hiền – Trưởng phòng được bầu giữ chức Bí thư Đảng bộ

Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội, khẳng định: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã tập trung thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp, đặc biệt là nghị quyết đại hội của Đảng bộ Công an tỉnh và nghị quyết Đảng bộ Phòng Cảnh sát cơ động, nhiệm kỳ 2015-2020. Tập trung lãnh đạo,chỉ đạo, củng cố kiện toàn đơn vị. Duy trì và thực hiện nghiêm túc quy trình canh gác bảo vệ, hướng dẫn đăng ký, đảm bảo khách vào ra tại các mục tiêu quan trọng; bảo vệ thành công các hội nghị quan trọng, các đoàn khách Trung ương và quốc tế đến thăm, làm việc tại các mục tiêu. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát tấn công, trấn áp tội phạm tại các khu vực xung yếu và trọng điểm; huy động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sỹ ra quân thực hiện nhiệm vụ trong mọi tình huống, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, phục vụ đắc lực cho việc phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Ban Chấp hành Đảng bộ Phòng Cảnh sát cơ động nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, đồng thời đề ra một số nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, đó là tiếp tục phấn đấu, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn gian khổ; tích cực huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn các mục tiêu; tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; đẩy mạnh công tác cơ động, nuôi dạy chó nghiệp vụ, phối hợp giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Phòng Cảnh sát cơ động gồm có 7 đồng chí; đồng chí Thượng tá Dương Công Hiền – Trưởng Phòng Cảnh sát cơ động được bầu giữ chức Bí thư Đảng bộ.

Các đại biểu dự Đại hội
Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội
Các đại biểu tham luận tại Đại hội

Ngô Quang Văn