Đại hội Đảng bộ Phòng Tổ chức cán bộ lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2020-2025

750

Vừa qua, Đảng bộ Phòng Tổ chức cán bộ đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Đại tá Trần Hải Quân – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đại hội Đảng bộ Phòng Tổ chức cán bộ lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng bộ Phòng Tổ chức Cán bộ được thành lập từ năm 2018 sau khi thực hiện chủ trương của Bộ Công an theo phương châm “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở” theo tinh thần tinh gọn bộ máy. Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị về công tác tổ chức cán bộ; giáo dục chính trị tư tưởng, chủ Nghĩa Mác-Leenin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thực hiện tốt các chính sách cán bộ; củng cố tổ chức Đảng cải tiến nội dung sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng. Tập trung lãnh đạo, triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ không có đảng viên vi phạm kỷ luật, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng bộ đạt danh hiệu tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh; các chi bộ trực thuộc đều đạt danh hiệu tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh trở lên.

Các đại biểu dự Đại hội

Báo cáo chính trị của Đảng bộ trình bày tại Đại hội cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua, đó là: Công tác tham mưu về tổ chức bộ máy và biên chế hiệu quả chưa cao. Việc phối hợp giữa công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ với công tác quản lý cán bộ có lúc còn chưa kịp thời; công tác tham mưu có lúc còn bị động…

Đồng chí Thượng tá Trương Quốc Cường -Bí thư Đảng bộ trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội

Đại hội đã thảo luận, thống nhất và làm rõ hơn những kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đó là: Tăng cường công tác xây dựng Đảng, tiếp tục bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, năng lực kỹ năng chuyên môn giỏi; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đủ sức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội
Đồng chí Đại tá Trần Hải Quân – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí Thư Đảng bộ Công an tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đại tá Trần Hải Quân – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương những kết quả mà Đảng bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời lưu ý một số nội dung mà Đảng bộ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới. Đồng chí Bí thư Đảng bộ Công an tỉnh nhấn mạnh: Công tác tổ chức cán bộ là “then chốt của then chốt” trong việc xây dựng lực lượng Công an Quảng Bình thực sự trong sạch, vững mạnh. Chính vì thế cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ cần nắm vững các quan điểm, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chế độ công tác của ngành trên lĩnh vực tổ chức án bộ, để tham mưu có hiệu quả cho Đảng bộ Công an tỉnh về công tác sắp xếp, bố trí và tổ chức cán bộ trong từng giai đoạn, thời điểm sao cho phù hợp với nhiệm vụ chính trị và các mặt công tác công an…

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ gồm 5 đồng chí, đồng chí Thượng tá Trương Quốc Cường được bầu làm Bí thư Đảng bộ.

Đồng chí Đại tá Trần Hải Quân – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí Thư Đảng bộ Công an tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Phòng Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Ngô Quang Văn