Đại tá Nguyễn Tiến Nam – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV

5438

Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

 1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN TIẾN NAM
 2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN TIẾN NAM

Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không

 1. Ngày, tháng, năm sinh: 26/10/1967.
 2. Giới tính: Nam
 3. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
 4. Nơi đăng ký khai sinh: xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.
 5. Quê quán: xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.
 6. Nơi đăng ký thường trú: 12 Nguyễn Văn Giai, tổ 9, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
 7. Số hiệu CAND: 470 – 275.  Ngày cấp: 15/07/2020.   Cơ quan cấp: Bộ Công an
 1. Dân tộc: Kinh
 2. Tôn giáo: Không
 3. Trình độ:

– Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

– Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Cảnh sát (hệ chính quy) – Chuyên ngành Cảnh sát Kinh tế.

– Học vị: Tiến sỹ Luật học

– Lý luận chính trị: Cao cấp

– Ngoại ngữ: Tiếng Anh (Đại học đại cương; B2)

 1. Nghề nghiệp hiện nay: Công an
 2. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Giám đốc
 3. Nơi công tác: Công an tỉnh Quảng Bình
 4. Ngày vào Đảng: 30/08/1991

– Ngày chính thức: 30/08/1992. Số thẻ Đảng viên: 07005168

– Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình; Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Bình.

 1. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không
 2. Tình trạng sức khỏe: Tốt
 3. Các hình thức khen thưởng Nhà nước đã được trao tặng: Huân chương Chiến công hạng Ba (2018).
 4. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.
 5. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không
 6. Là đại biểu Hội đồng Nhân dân (nếu có): Đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2011-2016.

      TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

(Chính quyền, đảng, đoàn thể)

9/1984 – 6/1989 Sinh viên khóa D10, Đại học Cảnh sát Nhân dân – Hà Nội
7/1989 – 7/1991 Điều tra viên trung cấp, Phòng Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ Tĩnh.
8/1991 – 2/1993 Điều tra viên trung cấp, Phòng Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh. Bí thư Chi đoàn Phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh
3/1993 – 7/1994 Cán bộ Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Hà Tĩnh.
8/1994 – 6/2006 Phó trưởng phòng Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Hà Tĩnh
(1996 – 2000) Phó trưởng phòng Phòng Cảnh sát Kinh tế, kiêm Trưởng ban công tác Thanh niên Công an tỉnh; Đảng ủy viên Đảng ủy Công an tỉnh Hà Tĩnh. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh khóa XIII; Đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VII.
7/2006 – 6/2010 Phó trưởng Công an thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
7/2010 – 2/2014 Ủy viên BTV Thành ủy thành phố Hà Tĩnh; Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2011 – 2016.
3/2014 – 6/2020 Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh
7/2020 – 8/2020 Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình
18/8/2020 đến nay Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên UBND tỉnh Quảng Bình; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình. Đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII