Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã thuộc huyện Quảng Trạch.

362

Sáng ngày 18/5/2021, đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Phan Văn Thanh, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch cùng đoàn công tác của Công an tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại các xã Quảng Xuân, Quảng Đông, Cảnh Dương và xã Quảng Châu thuộc địa bàn huyện Quảng Trạch tỉnh Quảng Bình.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh nghe đại diện lãnh đạo xã Quảng Xuân huyện Quảng Trạch báo cáo tình hình công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch.

Tại buổi kiểm tra đại diện lãnh đạo các xã báo cáo tình hình công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đến nay các địa phương đã triển khai làm tốt công tác chuẩn bị bầu cử, hoàn thành việc lập danh sách cử tri và tiến hành niêm yết tại trụ sở xã và những điểm bỏ phiếu. Công tác bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ bầu cử cơ bản được đáp ứng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng; chủ động xây dựng kế hoạch, phương án giải quyết các tình huống phát sinh, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu lực lượng Công an huyện, Công an xã tăng cường tuần tra vũ trang tại địa bàn trọng điểm, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu vực bỏ phiếu
Đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch.
Đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận đánh giá cao tinh thần trách nhiệm Ủy ban bầu cử của các địa phương đã triển khai kịp thời, khẩn trương, tích cực, đúng luật và tiến độ theo quy định.

Qua nắm tình hình và kiểm tra thực tế tại các xã, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Ủy ban bầu cử các địa phương đã triển khai kịp thời, khẩn trương, tích cực, đúng luật và tiến độ theo quy định. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đề nghị các địa phương cần chuẩn bị tốt nhất cho cuộc bầu cử đảm bảo dân chủ, công bằng, đúng luật. Tiếp tục bám sát kế hoạch, hướng dẫn của Ủy ban bầu cử cấp trên, kiểm tra lại toàn bộ các khâu, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện. Tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, tạo được sự đoàn kết thống nhất, ổn định ở địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để toàn dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử; bảo đảm an ninh trật tự trong suốt quá trình bầu cử; giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời yêu cầu lực lượng Công an huyện, Công an xã tăng cường tuần tra vũ trang tại địa bàn trọng điểm và tại các khu vực bỏ phiếu, bảo đảm an toàn để tổ chức bầu cử nghiêm túc, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Việt Hùng