Đại tá Phan Đăng Tĩnh chỉ đạo công tác phòng chống lũ lụt tại TX. Ba Đồn và Quảng Trạch

579

Ngày 8-10, Đại tá Phan Đăng Tĩnh – Phó giám đốc Công an tỉnh và chỉ huy một số đơn vị thuộc Công an tỉnh đã chỉ đạo công tác phòng chống lũ lụt tại địa bàn TX. Ba Đồn và huyện Quảng Trạch.

Đại tá Phan Đăng Tĩnh – Phó giám đốc Công an tỉnh và chỉ huy một số đơn vị chỉ đạo công tá phòng chống lũ lụt tại công trình thủy lợi Rào Nan.

Kiểm tra thực tế tại công trình thủy lợi Rào Nan, TX. Ba Đồn và tình hình mưa lũ tại các xã vùng Nam thuộc TX. Ba Đồn. Đồng chí Phó giám đốc đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh cần chủ động bám, nắm tình hình và chủ động phối hợp với các lực lượng Công an địa phương triển khai công tác phòng, chống lũ lụt đảm bảo an toàn, hiệu quả, đặc biệt là đảm bảo an toàn tại các công trình trọng điểm của tỉnh đã và đang thi công tại địa bàn TX. Ba Đồn và huyện Quảng Trạch.

Đoàn công tác lãnh đạo Công an tỉnh kiểm tra công tác ứng trực phòng chống lũ lụt tại Công an xã Phù Hóa, huyện Quảng Trạch.

Đoàn công tác cũng đã đến thăm, kiểm tra công tác ứng trực phòng chống lũ lụt tại Công an xã Phù Hóa, huyện Quảng Trạch, Đại tá Nguyễn Đăng Tĩnh – Phó giám đốc Công an tỉnh yêu cầu lực lượng Công an xã cần chủ động, quyết liệt trong phòng chống lũ lụt, đặc biệt cần phối hợp với các lực lượng địa phương để kịp thời di chuyển người, tài sản của người dân đến nơi an toàn khi lũ lớn. Bên cạnh đó, Công an xã phải đảm bảo tốt tình hình ANTT tại địa phương, tránh việc các đối tượng xấu lợi dụng để hoạt động phạm tội.

Trần Tuấn