Đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn xã Liên Trạch

738

Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, Công an xã Liên Trạch luôn chủ động nắm chắc tình hình, thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện và xử lý có hiệu quả các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân trên địa bàn.

 

Công an xã Liên Trạch họp bàn triển khai công tác đảm bảo ANTT

Là lượng nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương, Công an xã Liên Trạch đã xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác, triển khai kịp thời các văn bản, kế hoạch của cấp trên về bảo đảm ANTT trên địa bàn; phân công nhiệm vụ cho công an viên chủ động nắm chắc địa bàn, tình hình hoạt động của các loại tội phạm; rà soát, xác định rõ tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm, những vấn đề cần tập trung giải quyết, trên cơ sở đó triển khai áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, huy động tối đa lực lượng, tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm. Liên tục phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể của địa phương như: Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên tổ chức ký kết liên tịch, chương trình phối hợp bảo đảm ANTT, tổ chức giao ban, rút kinh nghiệm và đề ra các biện pháp khắc phục kịp thời. Chỉ đạo từng thôn, xóm xây dựng quy ước, hương ước, giữ vững khối đại đoàn kết, thực hiện nếp sống văn minh. Công an xã đã làm tốt công tác tham mưu phục vụ cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo xây dựng, củng cố phong trào thi đua toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở các địa bàn trọng điểm, vùng đồng bào theo đạo thiên chúa.

 

Tuần tra đảm bảo ANTT trên địa bàn

Thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, vận động mọi người dân tránh xa các loại tệ nạn xã hội, góp phần phòng ngừa, hạn chế nguyên nhân, điều kiện phát sinh, phát triển tội phạm. Ngoài việc lồng ghép các nội dung tuyên truyền về tội phạm ma túy, HIV/AIDS, an toàn giao thông, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, lực lượng Công an xã còn thường xuyên phối hợp trực tiếp xuống các thôn, đến từng hộ dân, nhất là các khu vực tập trung đông dân và tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp để chủ động nắm tình hình, đối tượng. Trực tiếp gặp gỡ, răn đe, giáo dục, ngăn chặn kịp thời, đồng thời làm tốt công tác cảm hóa, giúp đỡ những người lầm lỗi trở về với cộng đồng, làm tốt công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự, nhất là công tác đăng ký, quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, duy trì tốt mô hình phòng, chống tệ nạn xã hội.

Năm 2016, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an xã hàng chục nguồn tin có giá trị, gọi hỏi, răn đe 05 đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật, đưa ra kiểm điểm trước dân 01 trường hợp, xử lý 02 vụ, liên quan 04 đối tượng, xử phạt hành chính 4.950.000 đồng. Tổ chức tuần tra 20 đợt với hơn 95 lượt người tham gia,

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Hoàng Anh Giáp, Trưởng Công an xã Liên Trạch cho biết: Hiện nay đội ngũ Công an xã gồm 10 đồng chí, trong đó: 01 đồng chí Trưởng Công an; 02 đồng chí phó Công an, 02 đồng chí CAVTT, 05 đồng chí CAV ở năm thôn. Lực lượng công an viên được củng cố và kiện toàn đúng quy định, duy trì tốt nề nếp hoạt động, tổ chức giao ban hàng tuần, hàng tháng. Nâng cao năng lực công tác, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm phục vụ tốt công tác được giao.

Ghi nhận những kết quả đạt được, tập thể và cá nhân Công an xã Liên Trạch vinh dự được Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch tặng nhiều Giấy khen với thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc. Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới Công an xã Liên Trạch tiếp tục đẩy mạnh công tác đảm bảo ANTT, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế trên địa bàn.

Thanh Hoài