Đảng bộ Công an tỉnh nghiêm túc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng Khóa XII

44

Thực hiện kế hoạch 48-KH/TU ngày 24/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, BCH Trung ương Đảng (Khóa XII); sáng nay, ngày 13-12, các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh đã thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 63 của Đảng ủy Công an tỉnh.

Chi bộ Phòng Phòng Công tác Chính trị tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết.

Để việc học tập, quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, BCH Trung ương Đảng (Khóa XII) qua tiếp sóng truyền hình trực tiếp Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Bình một cách nghiêm túc, hiệu quả, các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh đã chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, như: phòng họp, ti vi, bàn ghế; kiểm tra chặt chẽ số lượng Đảng viên, đoàn viên, hội viên tham dự.

                                    Đảng bộ Phòng CSGT nghiêm túc học tập nghị quyết

Tổng số tổ chức cơ sở Đảng đăng ký 30/30 đạt 100%. Tổng số Đảng viên dự kiến tham gia 944/971 đồng chí, đạt 97,2% và tổng số điểm tổ chức gồm 39 điểm. Đáng ghi nhận là các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở như Đảng bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Đảng bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Đảng bộ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH… đã đảm bảo về quân số, cũng như các điều kiện cần thiết để việc học tập diễn ra thuận lợi, nghiêm túc và đúng yêu cầu đề ra.

Đảng bộ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết một cách nghiêm túc, đúng kế hoạch đề ra.

Các đơn vị đã phân công trực ban theo dõi, nắm tình hình và hướng dẫn Đảng viên, đoàn viên, hội viên sưu tầm thêm các tài liệu học tập, quán triệt Nghị quyết và có sổ sách ghi chép kết quả học tập. 

Đảng bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH có số lượng tham Đảng viên, đoàn viên, hội viên tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết trên 98%.

Đối với các đơn vị có liên quan đến công tác tiếp dân hoặc các công tác đột xuất khác đã được các Đảng bộ, Chi bộ bố trí hợp lý để vừa phục vụ tốt việc giải quyết công việc, vừa đảm bảo việc học tập Nghị quyết theo đúng quy định.

 

                                                          Trần Tuấn