Đảng bộ Công an tỉnh quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư-BCHTW Đảng, Khóa XII

92

Ngày 11 tháng 01 năm 2017, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ Tư – Khóa XII cho cán bộ chủ chốt trong toàn lực lượng. Đồng chí Thiếu tướng Từ Hồng Sơn – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị và trực tiếp truyền đạt Nghị quyết.

Đồng chí Thiếu tướng Từ Hồng Sơn – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh quán triệt Nghị quyết. Ảnh: Quang Văn

Các đại biểu dự hội nghị đã được nghe những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; 4 nhóm giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Cũng tại hội nghị này, các đại biểu còn được triển khai một số nội dung cơ bản của các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ Tư- Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII, đó là: Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 1/11/2016 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 5/11/2016 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập quốc tế, giữ vững ổn định chính trị – xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Kết luận số 09-KL/TW ngày 19/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016, do các BCV Tỉnh ủy truyền đạt.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh, sau hội nghị này kịp thời xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết một cách tích cực, sáng tạo, gắn với thực tiễn của đơn vị mình; triển khai một cách đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi, mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên, chiến sỹ, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ Nghị quyết đã đề ra.

Ngô Quang Văn