Đảng bộ Phòng Tham mưu Công an an tỉnh Đại hội lần thứ X nhiệm kỳ 2020-2025

2309

Ngày 15-5, Đảng bộ Phòng Tham mưu Công an tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có Đại tá Trần Hải Quân – UVTVTU, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh và đại diện Văn phòng Đảng ủy Công an tỉnh.

Đại hội lần thứ X nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ Phòng Tham mưu.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Ban chấp hành Đảng bộ Phòng Tham mưu Công an tỉnh đã lãnh đạo Đảng bộ, đơn vị nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần cùng Đảng bộ Công an tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm ANQG, giữ gìn TTATXH, xây dựng lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình ngày càng vững mạnh.

Trung tá Nguyễn Anh Dương – Bí thư Đảng bộ, Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh trình bày báo cáo tại Đại hội.

Qua thực tiễn công tác, nhìn chung đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, đơn vị không ngừng trưởng thành, có quan điểm, lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, đoàn kết thống nhất xây dựng tập thể Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về mọi mặt. Trong 5 năm qua, Đảng bộ đã lãnh đạo hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ IX nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Các đại biểu dự Đại hội.

Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ khóa IX tại Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-205 cũng đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng công tác tham mưu thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Công an TW, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác đảm bảo ANQG, giữ gìn TTATXH trên địa bàn, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ về ANTT. Nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, lý tưởng cách mạng do cán bộ, đảng viên, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân. Xây dựng Đảng bộ, đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, đề ra các chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ và đến năm 2025.

Đoàn chủ tịch Đại hội Đảng bộ Phòng Tham mưu lần thứ X nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đại tá Trần Hải Quân – UVTVTU, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những thành tích, kết quả mà Đảng bộ Phòng Tham mưu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, chỉ rõ một số thiếu sót, tồn tại trong công tác của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và đề nghị Đại hội cần phân tích, đánh giá sâu về những tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực để đề ra các giải pháp khắc phục có hiệu quả.

Đại tá Trần Hải Quân – UVTVTU, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh cũng đã nhấn mạnh, gợi ý thêm một số nội dung để Đại hội thảo luận, cụ thể hóa trong Nghị quyết đại hội và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, như: Cần tiếp tục lãnh đạo tham mưu nâng cao nhận thức của cán bộ chiến sỹ trong toàn lực lượng Công an tỉnh, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy về vai trò, vị trí, tầm quan trọng và tính chất của công tác tham mưu CAND; cần thường xuyên đổi mới phương pháp công tác tham mưu, chấp hành nghiêm quy chế, quy trình công tác; cần quan tâm lãnh đạo các mặt công tác khoa học, kỹ thuật như công nghệ thông tin, viễn thông – cơ yếu, quản lý khoa học, tổng kết lịch sử, văn thư – lưu trữ; thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng; chú trọng công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh bảo đảm năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xứng đáng là hạt nhân lãnh đạo của đơn vị.

Đại hội bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Phòng Tham mưu.
Ban chấp hành Đảng bộ Phòng Tham mưu Công an tỉnh ra mắt tại Đại hội.

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ Đại hội Đảng bộ Phòng Tham mưu lần thứ X nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ gồm 7 đồng chí và Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh gồm 11 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết. Đồng chí Trung tá Nguyễn Anh Dương tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng bộ Phòng Tham mưu nhiệm kỳ 2020-2025.

Trần Tuấn