Đảng bộ Phòng Tham mưu Công an tỉnh: Nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu

2092
Những năm qua, Đảng bộ Phòng Tham mưu (PV01) Công an tỉnh luôn đoàn kết, sáng tạo để lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt là trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, góp phần cùng Đảng bộ Công an tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, TTATXH…; được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen “Tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm 2013-2017″…
Đảng bộ Phòng PV01 hiện có 69 đảng viên, tham gia sinh hoạt tại 7 chi bộ trực thuộc. Thời gian qua, Phòng PV01 được giao các chức năng, nhiệm vụ chính: Tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), xây dựng lực lượng và hậu cần, kỹ thuật của Công an tỉnh; là đầu mối điều hành, phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT với các đơn vị khác thuộc Công an tỉnh…
Bám sát tình hình thực tiễn, được sự lãnh đạo trực tiếp của Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công anh tỉnh, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Phòng PV01 đã tích cực nghiên cứu, vận dụng cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm tập trung lãnh đạo đổi mới công tác nắm, nghiên cứu, phân tích, dự báo tình hình, từ đó tham mưu cho Công an tỉnh đề ra nhiều chủ trương, đối sách, kế hoạch, phương án bảo đảm ANTT, phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm.
Đảng bộ Phòng PV01 tham mưu phương án bảo đảm ANTT phục vụ triển khai thi công các hạng mục Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch
Nổi bật, từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ Phòng PV01 đã tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh đề xuất Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả nhiều văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về bảo vệ ANTT, trọng tâm như: Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chiến lược An ninh mạng Quốc gia (Nghị quyết số 30-NQ/TW) và Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia (Nghị quyết số 51-NQ/TW), chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm ANTT trong tình hình mới (Chỉ thị số 46- CT/TW)…
Cũng trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Phòng PV01 đã lãnh đạo, tham mưu xây dựng và triển khai nhiều chương trình, đề án, kế hoạch công tác bảo đảm ANTT hàng năm của Công an tỉnh; bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; tổ chức mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ ANTT các sự kiện chính trị-xã hội quan trọng và những lễ hội diễn ra trên địa bàn…
Chính nhờ công tác chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Đảng ủy, chỉ huy đơn vị và sự hưởng ứng tích cực của CBCS trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, những năm qua, nhiều vụ việc phức tạp về ANTT (các vụ việc như: liên quan đến sự cố ô nhiễm môi trường biển các tỉnh miền Trung do Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh gây ra; vụ việc dựng cổng chào trái phép tại giáo xứ Hướng Phương (huyện Quảng Trạch); việc triển khai các dự án trọng điểm, động lực của tỉnh như dự án FLC, Nhiệt điện Quảng Trạch, hệ thống thủy lợi Rào Nan…) đã được Phòng PV01 nắm bắt, phân tích, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình để chủ động đề xuất, tham mưu Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh và nhiều đơn vị, địa phương liên quan ban hành các chủ trương, chính sách bảo đảm tốt ANTT; giải quyết, xử lý kịp thời những vấn đề mới, phức tạp nổi lên.
Nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, 5 năm qua, Đảng bộ Phòng PV01 còn lãnh đạo đơn vị không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nắm, theo dõi sát diễn biến tình hình ANTT trên địa bàn; chủ động phối hợp chặt chẽ với Công an các đơn vị, địa phương và tăng cường cử cán bộ về tận cơ sở nắm tình hình khi có vụ việc, vấn đề phức tạp xảy ra; triển khai thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo, thống kê theo quy định của Bộ Công an…
Vì vậy, công tác nắm, tổng hợp, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình đã có nhiều chuyển biến tích cực, phục vụ kịp thời, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và góp phần ổn định tình hình ANTT, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, những năm gần đây, Phòng PV01 đã tham mưu thực hiện tốt công tác pháp chế, cải cách hành chính, nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ vào thực tiễn công tác công an; tham mưu thực hiện tốt công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế và quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh với các ban, ngành, lực lượng liên quan trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT, như: tham mưu thực hiện nghiêm túc quy chế thống nhất quản lý các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế của lực lượng CAND; tăng cường phối hợp, hợp tác với an ninh hai tỉnh Khăm Muộn và Savannakhet (Lào)…
Trung tá Nguyễn Anh Dương, Bí thư Đảng bộ, Trưởng phòng PV01 cho biết: “Nhiệm kỳ 2015-2020, qua thực tiễn công tác, nhìn chung, đội ngũ đảng viên, cán bộ, chiến sỹ trong toàn Đảng bộ, đơn vị đã không ngừng trưởng thành, có quan điểm, lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, đoàn kết xây dựng tập thể Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về mọi mặt. Về cơ bản, Đảng bộ Phòng PV01 đã lãnh đạo hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.
Để ghi nhận về những thành quả mà Đảng bộ Phòng PV01 gặt hái được, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng bằng khen “Tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm 2013-2017”. Đặc biệt, giai đoạn 2015-2020, đơn vị có 3 năm được Bộ Công an tặng cờ thi đua “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc cấp cơ sở”, 2 năm được công nhận danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”; hàng năm, được công nhận “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND” cùng với nhiều bằng khen, danh hiệu, phần thưởng vinh dự khác…”.
Theo V.M (Báo Quảng Bình)