Đảng ủy Công an TP. Đồng Hới tổ chức Hội nghị học tập Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XII của Đảng

53

Ngày 26-12, Đảng ủy Công an TP. Đồng Hới đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng cho toàn thể đảng viên và cán bộ, chiến sỹ.

Buổi học tập Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XII của Đảng tại Công an TP. Đồng Hới.

Hội nghị đã được quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 về “Chiến lược phát triển bền vững vùng kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Quán triệt Quy định số 08-Qđi/TW ngày 25/10/2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Kết luận về tình hình kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Thượng tá Nguyễn Quang Toản – Đảng ủy viên, Phó trưởng Công an TP. Đồng Hới trực tiếp quán triệt các nội dung Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XII tại hội nghị.

Phát biểu tại buổi học tập Nghị quyết, Thượng tá Nguyễn Quang Toản – Đảng ủy viên, Phó trưởng Công an TP. Đồng Hới yêu cầu các đảng viên, cán bộ chiến sỹ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm vững những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, nhất là những vấn đề mới, kết hợp với nghiên cứu tài liệu, trao đổi, thảo luận, liên hệ thực tiễn ở đơn vị mình để thống nhất trong nhận thức và thực hiện.

Ngay sau buổi học tập, quán triệt Nghị quyết, toàn thể đảng viên, cán bộ chiến sỹ tham dự Hội nghị đã bài thu hoạch cá nhân, trong đó tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, Khóa XII. Liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và cá nhân để xác định phương hướng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

 

Quế Hoa – TT