ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO HỌC TẬP VÀ LÀM THEO 6 ĐIỀU BÁC HỒ DẠY CAND TRONG CÔNG AN QUẢNG BÌNH

711

Cách đây 70 năm, ngày 11-3-1948, Bác Hồ đã có thư gửi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an Khu XII về “Tư cách người Công an cách mệnh”, chỉ rõ những phẩm chất đạo đức và tư cách người Công an cách mạng phải có, đó là:

Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính.

Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ.

Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành.

Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép.

Đối với công việc, phải tận tụy.

Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo.

Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân (CAND) hàm chứa những giá trị tư tưởng, đạo đức nhân văn cao quý, thể hiện sự nhất quán giữa lời nói và việc làm, giữa giáo dục đạo đức và tự mình nêu gương thực hành đạo đức, mãi mãi là di sản tinh thần vô giá để xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. “Tư cách người Công an cách mệnh” đã trở thành di sản tinh thần thiêng liêng, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng CAND; là chuẩn mực đạo đức, lối sống, mục tiêu phấn đấu, rèn luyện, phương châm hành động, biện pháp công tác của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an; là nguồn gốc, động lực, cội nguồn sức mạnh để lực lượng CAND vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Quảng Bình dự Lễ phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân (11/3/1948 – 11/3/2018) và ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua Nguyễn Ái Quốc (11/6/1948 – 11/6/2018)

Thấm nhuần lời dạy của Bác, Công an Quảng Bình đã triển khai phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” bằng những hành động, việc làm cụ thể. Xác định lấy 6 điều Bác Hồ dạy CAND làm nội dung cơ bản của phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, 70 năm qua, từ phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, lực lượng Công an Quảng Bình đã từng bước trưởng thành, đạt được nhiều thành tích xuất sắc, ghi những chiến công chói lọi trong trang sử vàng của quân và dân tỉnh nhà và của toàn lực lượng CAND Việt Nam. Trong những năm qua, tiếp nối truyền thống vẻ vang đó, Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, tổ chức học tập, làm theo từng lời dạy của Bác bằng nhiều hình thức, biện pháp phong phú, sáng tạo nhằm vận dụng hiệu quả 6 điều Bác Hồ dạy vào thực tiễn công tác chuyên môn và rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống hằng ngày của từng CBCS. Gắn phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” với các cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, “Xây dựng người Công an Quảng Bình văn hóa, gắn bó mật thiết với nhân dân”, phong trào thi đua ghi sổ vàng lập công “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nước, vì dân”, “Học tập, noi theo tấm gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp” và các phong trào thi đua yêu nước khác. Gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết TW4 (Khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiên quyết đấu tranh xóa bỏ mọi biểu hiện cục bộ, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, ích kỷ, vụ lợi… xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương; chấn chỉnh ý thức chấp hành, phục tùng mệnh lệnh; phát huy tinh thần tự giác, tích cực, sáng tạo, tỉ mỉ, khách quan, khoa học trong từng nhiệm vụ; giáo dục ý thức toàn tâm toàn ý vì việc chung, không nề hà gian khổ, hy sinh. Triển khai thực hiện tốt khẩu hiệu hành động “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” gắn với từng nội dung công tác; tích cực nghiên cứu cải tiến, đổi mới phương pháp làm việc khoa học hiệu quả, ý thức kỷ luật cao.

Phong trào thi đua cùng với thực hiện các cuộc vận động do Bộ Công an, Công an tỉnh phát động đã tác động có hiệu quả tới thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại và xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn toàn tỉnh. Công an tỉnh đã tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương ban hành nhiều chủ trương, chỉ thị, nghị quyết chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự; tham mưu, phối hợp và trực tiếp giải quyết nhiều vụ việc phức tạp về an ninh; đảm bảo an ninh trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, góp phần ổn định chính trị, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Nổi bật là, đã tham mưu, giải quyết các hành vi gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ trong tôn giáo; các vụ gây rối trong quá trình thi công dự án, công trình trọng điểm; các điểm tập trung đông người khiếu kiện, biểu tình liên quan sự cố môi trường biển các tỉnh miền Trung. Qua đó đã giữ được thế chủ động trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Bảo vệ an toàn tuyệt đối các cơ quan Đảng, chính quyền, các đồng chí Lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn, được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an, Lãnh đạo tỉnh và cán bộ, nhân dân trong tỉnh đánh giá cao. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả hoạt động của số đối tượng phản động, chống đối chính trị, cực đoan trong tôn giáo, các phần tử xấu gây phức tạp ANTT trên địa bàn. Tập trung đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của số đối tượng chống đối trên địa bàn lợi dụng mạng internet để hoạt động chống phá.

Với các khẩu hiệu hành động, như: “CSHS có bản lĩnh, giỏi nghiệp vụ, vững pháp luật” của PC45; “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, an toàn” của PC47; “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ” của Công an Đồng Hới; “CBCS Công an Bố Trạch ra sức rèn đức, luyện tài, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; “Ba công khai, ba chống” của PC67; “Tăng cường kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả; thực hiện nếp sống ứng xử có văn hóa” của PC66; “Ngày thứ bảy vì dân phục vụ” của Công an các huyện, thành phố, thị xã… ..Công an các đơn vị, địa phương đã liên tục mở các đợt tấn công trấn áp các loại tội phạm góp phần kiềm chế tội phạm và giảm hẳn một số loại trọng án; nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá án; truy bắt và vận động đầu thú có hiệu quả các đối tượng truy nã. Tổ chức thực hiện tốt các mặt công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, vũ khí vật liệu nổ, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ mục tiêu; kiềm chế, làm tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực tiếp công dân, công khai, niêm yết đầy đủ các nội quy, quy chế, lịch và danh sách CBCS tiếp công dân hàng ngày; duy trì chế độ giao dịch “Một cửa” và phong trào “Ngày thứ 7, chủ nhật vì dân”, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả cho sự nghiệp phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội, an ninh – quốc phòng trên địa bàn tỉnh nhà.

Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục phát triển sâu rộng và toàn diện, góp phần tích cực trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm. Tăng cường các mặt công tác Công an thực hiện tiêu chí số 19 “Giữ vững an ninh trật tự xã hội nông thôn” thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (Năm 2016 có 105/136 xã đạt Tiêu chí số 19). Đã xây dựng và phát huy tác dụng 70 loại mô hình tự quản về ANTT, điển hình tiên tiến trong nhân dân; đặc biệt là “Xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy”, “Trường – xã – phường đảm bảo ANTT”, “Dòng họ tự quản”, “Xứ, họ đạo bình yên, gia đình hòa thuận”, “Trẻ xông pha, già chung sức”; diễn đàn “Nhân dân góp ý xây dựng lực lượng Công an xã trong sạch, vững mạnh”, “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”, “Nghe dân nói, nói cho  dân nghe” tiếp tục phát triển rộng khắp tại 159 phường, xã, thị trấn.

Trên lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và hậu cần kỹ thuật: Các đơn vị đã đề ra các khẩu hiệu hành động thiết thực, hiệu quả, như: “Đi đúng giờ, làm hết việc, tham mưu nhanh, chất lượng tốt” của PX15; “Ba xây, ba chống” của PH41; xây dựng người cán bộ tham mưu “Nhạy bén, tận tụy, văn minh, kỷ cương, đoàn kết, sáng tạo” của PV11; “Vì đồng bào có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn” của Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ…Bên cạnh đó, việc tổ chức tốt các giải thể thao truyền thống hàng năm và đăng cai tổ chức giải bóng chuyền quốc gia, tổ chức thành công các kỳ Đại hội khỏe “Vì ANTQ”, Hội diễn nghệ thuật quần chúng, tham gia Liên hoan Nghệ thuật quần chúng CAND…đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến cá nhân, sự kiện tập thể được ghi vào Sổ vàng Công an tỉnh.

Ghi nhận những thành tích đã đạt được, 10 năm qua (2006-2016), Công an tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba, Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba; Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tặng Huân chương hữu nghị đặc biệt (2012); Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc (2011) và liên tục được Bộ Công an, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc hằng năm. Có 2.134 lượt tập thể, 28.301 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng và tặng danh hiệu thi đua, trong đó có 02 tập thể được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 23 lượt tập thể, 141 lượt cá nhân được tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc; 23 tập thể, 25 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh tặng 76 Cờ thi đua cho đơn vị cơ sở, 57 chiến sỹ thi đua toàn lực lượng CAND. Công an tỉnh công nhận 100 sự kiện tập thể và 500 gương cá nhân điển hình ghi Sổ vàng lập công “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nước, vì dân”; Công an các đơn vị, địa phương công nhận 45.000 điển hình tiên tiến cá nhân.

Từ thực tiễn phát động thi đua, thực hiện phong trào trong những năm qua và để đẩy mạnh việc học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND của Công an Quảng Bình trong thời gian tới, theo chúng tôi cần thực hiện tốt các nội dung sau:

Một là, đưa phong trào “CAND học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” lên một tầm cao mới, sâu sắc, toàn diện hơn; kết hợp với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; lồng ghép với các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác của toàn lực lượng công an tỉnh. Trong chỉ đạo cũng như tổ chức thực hiện, công an các đơn vị, địa phương phải quán triệt tinh thần lấy kết quả của việc thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nội dung quan trọng để đánh giá, phân loại, bình xét thi đua hàng năm của tập thể, cá nhân, nhất là trong đánh giá cán bộ để quy hoạch, luân chuyển, điều động, đào tạo, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ. 

Hai là, tiếp tục tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn lực lượng Công an tỉnh nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ thấm nhuần sâu sắc về 6 điều Bác Hồ dạy CAND và tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trở thành nhận thức, hành động, việc làm hàng ngày của mỗi cán bộ, chiến sĩ công an. Tăng cường công tác tự phê bình và phê bình, công tác quản lý cán bộ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tạo môi trường lành mạnh để cán bộ, chiến sĩ học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tư cách theo 6 điều Bác Hồ dạy. Thực hiện tốt Quy chế nêu gương, xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, khóa XII), Quy định những điều đảng viên không được làm và những điều cán bộ, chiến sĩ Công an không được làm.

Ba là, cấp ủy Đảng, đoàn thể, Công an các đơn vị, địa phương cần thường xuyên tổ chức các đợt thi đua, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật và rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên. Mỗi đơn vị, cán bộ, chiến sĩ cần căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ, cụ thể hóa 6 điều Bác Hồ dạy thành những chuẩn mực về phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách làm việc, thành những tiêu chuẩn thi đua để phấn đấu thực hiện. Cán bộ, chiến sĩ phải thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, suy nghĩ, hành động theo 6 điều Bác Hồ dạy, luôn vững vàng trước sự tấn công của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, những cám dỗ tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường; đồng thời phải thường xuyên bồi đắp ý chí khắc phục khó khăn, gian khổ, đề cao tinh thần trách nhiệm; say mê, năng động, sáng tạo, nhạy bén, mưu trí, dũng cảm trong công tác và chiến đấu.

Năm là, nhân rộng những gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; rèn luyện đạo đức, lối sống và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sĩ. Chú trọng việc sơ kết, tổng kết nhằm phát huy kết quả đạt được, phổ biến những kinh nghiệm hay, những mô hình mới trong phong trào “CAND học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, nhằm tạo động lực thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an Quảng Bình trong sạch, vững mạnh.

Bốn là, trong quá trình tổ chức thực hiện phong trào “CAND học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, phải coi trọng công tác tham mưu cho cấp ủy và chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời tranh thủ sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các đoàn thể, đặc biệt là sự ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp đưa phong trào ngày càng phát triển mạnh mẽ, vững chắc. Tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng CAND với nhân dân, thực hiện tốt phương châm gần dân, trọng dân, có trách nhiệm với dân, thường xuyên tổ chức các hoạt động giúp dân, thi đua làm nhiều việc tốt phục vụ nhân dân, xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND trong lòng dân. 

Thiếu tá, Ths Nguyễn Thành Tâm   

Phó Trưởng phòng Công tác Chính trị