Đẩy mạnh tuyên truyền PCMT trong tháng hành động phòng, chống ma túy 2017

107

Hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy – Tháng 6-2017”, “Ngày thế giới phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy – Ngày 26-6”. Ngày 26-6, Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy, Công an tỉnh cùng phối hợp với Công an huyện Bố Trạch và UBND xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch đã tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng chống ma túy cho hơn 200 cán bộ, đoàn viên thanh niên và người dân địa phương.

Tuyên truyền phòng, chống ma túy tại địa bàn xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch.

Tại đây, tuyên truyền viên thuộc Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy, Công an tỉnh đã thông tin cụ thể đến từng cán bộ, từng người dân về các loại ma túy; tác hại của từng loại ma túy; cách nhận biết, cách phòng tránh; phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy và trách nhiệm của mỗi người dân đối với phòng chống tệ nạn ma túy trên địa bàn…v.v..

Tuyên truyền viên Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy, Công an tỉnh tuyên truyền tại hội nghị tuyên truyền về phòng, chống ma túy.

Đặc biệt, thông qua các câu chuyện kể từ thực tiễn kết hợp với hình ảnh trực quan trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy của cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy, đã giúp người dân rõ hơn về thực trạng ma túy đang diễn ra tại địa phương, những hệ lụy và từ đó nâng cao ý thức phòng ngừa, cùng góp sức mình để đấu tranh, bài trừ tệ nạn ma túy.

Phát tờ rơi tại hội nghị tuyên truyền phòng chống ma túy.

Cũng trong dịp này, Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy, Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với Công an các địa phương và các lực lượng chuyên trách khác tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy ở các địa bàn cơ sở như xã Dân Hóa (huyện Minh Hóa), xã Vĩnh Ninh (huyện Quảng Ninh)..vv… đã thu hút hàng trăm lượt người dân tham.

Được biết, trong “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2017 này, ngoài việc tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lực lượng Cảnh sát ma túy toàn tỉnh tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2016-2020; Chiến lực quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Chỉ thị 21-CT/TW và 48-CT/TW của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm và phòng chống ma túy trong tình hình mới và công điện, các văn bản cấp trên chỉ đạo hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy – Tháng 6-2017”, “Ngày thế giới phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy – Ngày 26-6″… Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh các mặt công tác nghiệp vụ, phối hợp với các lực lượng để đấu tranh, phòng chống có hiệu quả với tội phạm ma túy…vv…

                                                                      Trần Tuấn