Điểm mới nổi bật của 7 Luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2017

58

Như các bạn đã biết, từ ngày 01/01/2017, có đến 7 Luật có hiệu lực bao gồm:Luật báo chí 2016, Luật Dược 2016, Bộ luật dân sự 2015, Luật phí và lệ phí 2015, Luật ngân sách nhà nước 2015, Luật kế toán 2015, Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo Luật đầu tư 2014.

 

Thế nhưng, lại không biết rõ các Luật này có những điểm mới nổi bật nào cần chú ý, xin giúp bạn làm điều đó:

 

1. BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

– Được phép chuyển đổi giới tính

– Mua nhà bằng giấy tờ tay vẫn được công nhận nếu đã thực hiện được 2/3 nghĩa vụ

– Lãi suất vay là 20%/năm của khoản tiền vay

 

2. LUẬT PHÍ VÀ LỆ PHÍ 2015

Những người được miễn, giảm phí và lệ phí:

– Trẻ em

– Hộ nghèo

– Người cao tuổi

– Người khuyết tật

– Người có công với cách mạng

– Đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn

– Các đối tượng đặc biệt khác.

Có tới hơn 300 loại phí, lệ phí

 

3. LUẬT KẾ TOÁN 2015

– Tại công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu, người quản lý, điều hành đơn vị kế toán được kiêm làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ.

– Thời gian kiểm tra kế toán không quá 10 ngày, trường hợp kéo dài cũng không được quá 05 ngày

– Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán chỉ có giá trị khi người được cấp có hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian cho 01 DN kinh doanh dịch vụ kế toán hoặc tại hộ kinh doanh dịch vụ kế toán

 

4. LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2015

– Không được dùng ngân sách của cấp này để chi cho nhiệm vụ của cấp khác và không được dùng ngân sách của địa phương này để chi cho nhiệm vụ của địa phương khác trừ một số trường hợp.

– Cộng đồng sẽ giám sát ngân sách nhà nước

 

5. LUẬT BÁO CHÍ 2016

– Cấm quy kết tội danh người khác khi chưa có bản án của Tòa

– Quảng cáo trên báo phải theo quy định của Luật quảng cáo 2012

 

6. LUẬT DƯỢC 2016

3 vị trí công việc phải có chứng chỉ hành nghề dược:

– Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở kinh doanh dược.

– Người phụ trách về bảo đảm chất lượng của cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

Người phụ trách công tác dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

 

7. LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 6 VÀ PHỤ LỤC 4 DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN THEO LUẬT ĐẦU TƯ 2014

– Chỉ còn 243 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện (thay vì 268 ngành, nghề như trước đây)

– Kinh doanh pháo nổ được bổ sung vào danh mục ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh.

 

Tiêu Dao