Diễn tập phương án chữa cháy tại Khách sạn Tân Bình.

83

Lực lượng CS PCCC-CHCN, Công an tỉnh tổ chức diễn tập phương án chữa cháy tại Khách sạn Tân Bình.

Xuất phát từ thực tế Khách sạn Tân Bình là công trình cao tầng, có số lượng khách du lịch tập trung khá đông, lại nằm gọn trong khu dân cư nên việc bảo đảm an toàn, phòng chống cháy nổ luôn được đặt lên hàng đầu. Từ kịch bản diễn tập giả định là tình huống cháy tại tầng 4 của khách sạn. Các đội hình chữa cháy được triển khai, kết hợp với xe thang để chữa cháy, làm mát, ngăn chặn cháy lan; công tác truyền tiếp nước đảm bảo lưu lượng nước chữa cháy liên tục cho các xe chữa cháy trên mặt lửa được đảm bảo. Cuộc diễn tập đã thực hiện theo đúng kế hoạch, không xảy ra sự cố nào.

 

 

Công tác diễn tập phương án chữa cháy nhà cao tầng đã đảm bảo đúng yêu cầu.

Việc diễn tập phương án chữa cháy tại Khách sạn Tân Bình nhằm tăng cường sự phối hợp thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ ngay từ ban đầu giữa lực lượng Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh với lực lượng PCCC tại cơ sở trong việc xử lý sự cố cháy nổ xảy ra. Đây cũng là dịp để nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn cho CBCS lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh; nâng cao ý thức trong công tác PCCC, huấn luyện cho lực lượng PCCC và nhân viên Khách sạn.

 Với phương châm “4 tại chỗ”: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, vật tư – hậu cần tại chỗ, cuộc diễn tập đã đạt đúng yêu cầu trong việc phối hợp chiến đấu đồng bộ giữa các lực lượng tham gia, tạo thành sức mạnh tổng hợp, đạt hiệu quả an toàn cao nhất.

                                                                                     Thiên Ca