Điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã Đợt 2-2019

2289

Ngày 29-11-2019, Công an tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ công bố quyết định điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Đợt 2-2019. Dự lễ có đồng chí Đại tá Trần Hải Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Trương An Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn; đại diện lãnh đạo một số ban, ngành cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố, xã trên địa bàn.

Công an tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ công bố quyết định điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn Đợt 2-2019

Theo quy định về cơ cấu tổ chức bộ máy trong lực lượng Công an nhân dân thì Công an cấp huyện, Công an cấp xã là cấp công an cơ sở có vị trí quan trọng nhằm thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở, giữ vững ổn định tình hình, không xảy ra đột xuất, bất ngờ, tạo môi trường thuận lợi, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Sau 2 tháng chuẩn bị, ngày 23-9-2019, Công an tỉnh tổ chức công bố các quyết định bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã Đợt 1-2019 đối với 69 đồng chí nhận nhiệm vụ tại 18 xã thuộc các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Từ đầu tháng 10-2019 đến nay, các đồng chí được điều động đã khắc phục khó khăn, phát huy trách nhiệm năng lực, sở trường công tác, nhanh chóng tiếp cận địa bàn, chủ động nắm tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương và trực tiếp triển khai nhiệm vụ, bước đầu đã tạo được những chuyển biến tích cực về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, góp phần bảo đảm cho sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.
Để tiếp tục xây dựng lực lượng Công an cấp huyện toàn diện, vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục công bố quyết định bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã Đợt 2-2019. Theo đó, trong đợt này, có 90 đồng chí nhận nhiệm vụ tại 25 xã thuộc các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Đại tá Trần Hải Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã đợt 2-2019
Đại úy Lê Thị Thanh Nhàn đại diện 90 đồng chí đồng chí nhận nhiệm vụ tại 25 xã thuộc các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh phát biểu hứa quyết tâm.
Đại tá Trần Hải Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ
Lãnh đạo Công an tỉnh và đại diện lãnh đạo một số ban, ngành cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí trưởng Công an xã .

Phát biểu giao nhiệm vụ, Đại tá Trần Hải Quân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đề nghị cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương , đặc biệt là các đồng chí Trưởng Công an cấp huyện khẩn trương triển khai các quyết định tại 25 xã; đồng thời tích cực chủ động tham mưu để sớm triển khai Công an chính quy xuống các xã, nhất là các xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, các xã biên giới giáp nước bạn Lào, các xã ven biển nhằm đáp ứng yêu cầu tăng cường an ninh biến giới, góp phần xây dựng thế trận bảo vệ an ninh Tổ quốc vững chắc. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cũng đề nghị các đồng chí Công an xã được điều động cần phát huy trách nhiệm, học hỏi kinh nghiệm, quyết tâm thực hiện phương châm “bám sát cơ sở” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự trong mọi tình huống, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Việt Hùng