Đoàn công tác Bộ Công an kiểm tra thực hiện cuộc vận động tại Công an tỉnh

690

Ngày 13-7-2017, đoàn công tác của Bộ Công an do Trung tướng Lê Mạnh Cường – Phó tổng cục trưởng Tổng cục V, Bộ Công an làm trưởng đoàn và đại diện cán bộ X15- Bộ Công an đã có buổi là việc, kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động tại Công an tỉnh. Dự buổi làm việc có Đại tá Nguyễn Quốc Tường – Phó Giám đốc Công an tỉnh và các thành viên Ban chỉ đạo cuộc vận động.

Cuộc vận động đã được Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh quan tâm, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc với nhiều chủ trương, giải pháp hiệu quả, nhất là đã lồng ghép phù hợp với Nghị quyết TW4 (Khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; tạo được những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ chiến sỹ trong toàn lực lượng Công an tỉnh. Cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ chiến sỹ đã có nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện cuộc vận động; công tác triển khai được tổ chức khẩn trương, từ Công an tỉnh đến cấp cơ sở. Cán bộ chiến sỹ bày tỏ sự nhất trí cao với việc triển khai cuộc vận động của Bộ. Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai cuộc vận động phù hợp với tình hình đặc điểm của đơn vị, địa phương; đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra. Ý thức trách nhiệm, hiệu suất công tác được nâng lên, công tác xây dựng lực lượng ngày càng được chỉnh đốn, kỷ luật kỷ cương được siết chặt và tăng cường. Cán bộ chiến sỹ có nhiều nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, thi đua trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đảm bảo ANTT trên địa bàn, đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà. Hình ảnh, uy tín của lực lượng Công an tỉnh với các cấp, các ngành và nhân dân ngày càng được củng cố vững chắc. Qua việc thực hiện cuộc vận động đã có 109 tập thể, 368 cá nhân được các cấp khen thưởng, trong đó có 01 tập thể, 105 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và UBND tỉnh tặng Bằng khen; 01 tập thể, 02 cá nhân được Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tặng Bằng khen; 86 tập thể, 260 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen.

Đoàn công tác Bộ Công an kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động tại Công an tỉnh.

Kết luận kiểm tra, Trung tướng Lê Mạnh Cường nhất trí  với báo cáo về nội dung thực hiện cuộc vận động và kế hoạch trong thời gian tới. Đoàn kiểm tra đánh giá cao Công tác tham mưu, lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, bài bản đã gắn với việc  Nghị quyết TW4, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và gắn với phong trào cụ thể của Công an tỉnh phát động; hình thức tổ chức sinh hoạt chính trị phong phú và thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị được giao; đã có những hoạt động thiết thực gắn với nội dung cốt lõi của cuộc vận động để hướng đến mục tiêu “Vì nhân dân phục vụ”. Công tác tuyên truyền báo chí, nêu gương người tốt việc tốt và đấu tranh phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch thực hiện tốt, có hiệu quả.

Trung tướng Lê Mạnh Cường trưởng đoàn kiểm tra thực hiện cuộc vận động Bộ Công an đánh giá cao việc triển khai thực hiện cuộc vận động của Công an tỉnh.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả cuộc vận động, Đoàn kiểm tra Bộ Công an đã lưu ý, nhấn mạnh đối với Ban chỉ đạo cuộc vận động Công an tỉnh cần thực hiện tốt các nội dung cụ thể như: Nội dung phải thực hiện quyết liệt hơn, sâu rộng hơn và bám sát yêu cầu thực tiễn; tiếp tục kiện toàn bộ máy để Ban chỉ đạo đủ sức thực hiện cuộc vận động một cách mạnh mẽ, đạt hiệu quả cao hơn; cần tiếp tục tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; cần quan tâm hơn nữa công tác tuyên truyền, đặc biệt là lấy ý kiến đánh giá của người dân về việc thực hiện cuộc vận động; đối với từng đơn vị cần có sự vận dụng hợp lý để cụ thể hóa việc thực hiện cuộc vận động bằng nhiều hình thức khác nhau, phát huy sự sáng tạo và tạo sự kết nối; hoàn thiện công tác hồ sơ..v.v…

                                                                       Tin, ảnh:  Trần Tuấn