Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Bình

43

Ngày 07/10/2016, đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh – Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, đại diện Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Bình về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng và các Nghị quyết, chỉ thị quan trọng khác.

Đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh - Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh – Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, thay mặt đoàn kiểm tra, đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh đã biểu dương những kết quả mà Công an tỉnh Quảng Bình đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là trong việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh nhấn mạnh: Thời gian qua, Đảng ủy Công  an tỉnh Quảng Bình đã triển khai và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng, trong đó gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) là việc tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phong trào “CAND học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy” là động lực to lớn giúp cho cán bộ, đảng viên lực lượng CAND phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh yêu cầu các cấp ủy đảng phải tự kiểm tra, đánh giá nghiêm túc theo chỉ đạo của Bộ Chính trị; đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình để sau đợt kiểm tra này mỗi tổ chức đảng có thêm động lực, quyết tâm và có nhiều biện pháp tích cực trong việc xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND Quảng Bình ngày càng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

Ngô Quang Văn