Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức thành công Đại hội điểm cấp cơ sở

131

Thực hiện kế hoạch số 212, ngày 19/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và kế hoạch số 30, ngày 25/10/2016 của Đảng ủy Công an tỉnh về tổ chức Đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; trong hai ngày, 17 và 18/01/2017, Ban Thường vụ Đoàn Công an tỉnh đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội điểm cấp cơ sở tại Chi đoàn phòng PA88 và Chi đoàn phòng PC67

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe Đoàn Chủ tịch trình bày báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh niên nhiệm kỳ 2014 – 2017, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2017 – 2019, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành các Chi đoàn nhiệm kỳ qua và báo cáo tổng hợp kết quả góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đại hội Chi Đoàn PA88

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đại diện cấp ủy đơn vị phòng PA88, phòng PC67 và Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà các chi đoàn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, chỉ rõ những tồn tại hạn chế cần được khắc phục. Đồng thời, định hướng công tác Đoàn và phong trào nhiệm kỳ mới cần tập trung vào những nội dung như: Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho ĐVTN, nhất là triển khai tốt Chỉ thị 42 của BCHTW Đảng, Chương trình hành động số 36 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kế hoạch số 07 của Đảng ủy Công an tỉnh về thực hiện Chỉ thị 42 của Ban Chấp hành TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030, chỉ thị 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai tốt cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; phát huy tốt vai trò xung kích, đi đầu của ĐVTN trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an; đẩy mạnh các hoạt động phong trào của tuổi trẻ, nhất là các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội…

Đại hội Chi đoàn PC67

Tại Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa mới, Bầu Bí thư trực tiếp và bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp trên theo số lượng đã được phân bổ. Theo đó, Đại hội Chi đoàn PA88 bầu Ban Chấp hành Chi đoàn gồm 3 đồng chí, đồng chí Nguyễn Quốc Thành được bầu giữ chức vụ Bí thư Chi đoàn, bầu đoàn Đại biểu gồm 4 đồng chí. Đại hội Chi đoàn phòng Cảnh sát giao thông bầu Ban Chấp hành gồm 5 đồng chí, đồng chí Hoàng Trọng Phước tái cử chức Bí thư Chi đoàn, bầu Đoàn đại biểu gồm 8 đồng chí.

 

Đại diện cấp ủy các đơn vị PA88, PC67 và Đoàn Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành khóa mới

Sau Đại hội điểm, Ban Thường vụ Đoàn Công an tỉnh đã tổ chức rút kinh nghiệm, quán triệt thêm các nội dung liên quan về tổ chức Đại hội cấp cơ sở để các đơn vị còn lại tổ chức đại hội đảm bảo nội dung và tiến độ đã đề ra./.

 

Nguyễn Thế Anh – Đoàn Công an tỉnh