Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đạt giải cao tại cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị

438

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đạo đức cách mạng theo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã phát động cán bộ, đoàn viên thanh niên Công an tỉnh hưởng ứng, tham gia cuộc thi “Tìm hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị” trực tuyến trên Internet do Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức.

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đạt giải cao tại cuộc thi (ảnh: Internet)

Phát huy truyền thống đã đạt được qua các cuộc thi trước đây, cán bộ, đoàn viên thanh niên Công an tỉnh đã  tự giác nghiên cứu tài liệu, thể lệ, tham gia cuộc thi. Đã có 600 lượt ĐVTN tham gia. Các cơ sở Đoàn đã triển khai tốt là: PA69, PA72, PA88, PX15, PC66… Kết quả, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đạt giải Nhất tập thể. Đồng chí Lê Phương Nam – Chi đoàn PA69 đạt giải Nhất, đồng chí Lê Thanh Tùng – Chi đoàn PA69 đạt giải Nhì và đồng chí Trần Quốc Tiến – Chi đoàn PA69 đạt giải khuyến khích cá nhân.

Cuộc thi đã tạo sức lan tỏa sâu rộng, giúp cho đoàn viên thanh niên Công an tỉnh nâng cao nhận thức, hiểu biết về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần rèn luyện, xây dựng bản lĩnh chính trị cho tuổi trẻ Công an tỉnh, đáp ứng tốt hơn yêu cầu công tác Công an trong tình hình mới./.

Nguyễn Thế Anh