Đoàn thanh niên khối CSND tổ chức ký giao ước thi đua phong trào” Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2016 -2018

123

Thực hiện Kế hoạch số 1921/KH-CAT-PX16 ngày 29/9/2016 của Công an tỉnh về triển khai, thực hiện phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2016-2018. Vừa qua, Đoàn thanh niên  CSND khối thi đua số 2 gồm có 10 cơ sở đoàn: PC44, PC46, PC49, PC64, PC65, PC66, PC67, PC81 và PC81B do Chi đoàn Phòng PC65 làm khối trưởng đã tổ chức ký kết giao ước thi đua thực hiện phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2016 – 2018.

 

Tại buổi lễ ký kết giao ước thi đua “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, Bí thư các chi đoàn đã đưa ra các tiêu chí thi đua đồng thời đăng ký các công trình, phần việc phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ công tác chuyên môn của từng đơn vị, phấn đấu xây dựng phong trào, hoạt động thi đua của Đoàn khối nói chung, chi đoàn nói riêng ngày càng sôi nổi, hiệu quả và thiết thực.

 

 

Bí thư các Chi đoàn ký giao ước thi đua thực hiện phong trào "Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy" Giai đoạn 2016-2018
Bí thư các Chi đoàn ký giao ước thi đua thực hiện phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” Giai đoạn 2016-2018

 

 

Phát biểu tại buổi lễ đồng chí Bí thư đoàn Công an tỉnh đề nghị mỗi đoàn viên thanh niên không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn; tu dưỡng đạo đức, tác phong, lối sống văn hóa vì nhân dân phục vụ; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, phục vụ đắc lực nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng thời đề nghị Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để đoàn viên thanh niên tổ chức, triển khai thực hiện tốt các nội dung phong trào thi đua trong thời gian tới đạt kết quả cao.

 

     Trần Việt Cường